پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر مقاله های قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


قالي چلسي


2012.05.11قالي چلسي يكي از معتبرترين دست بافته هاي ايران و جهان در موزه ويكتوريا و آْلبرت لندن نگهداري مي شود. اين فرش به دوره صفوي و عصر شكوفايي هنر ايران تعلق دارد


قالي چلسي


قالي چلسي يكي از معتبرترين دست بافته هاي ايران و جهان در موزه ويكتوريا و آْلبرت لندن نگهداري مي شود. اين فرش به دوره صفوي و عصر شكوفايي هنر ايران تعلق دارد.
تار و پود فرش چلسي از ابريشم . پرز آن پشمي و ابعاد آن 540‌ در 360 سانتي متر است و گره هاي آن از نوع متقارن فارسي باف است.
در مركز فرش دو ترنج كامل با سرترنج هاي حاشيه اي قرار دارد. زمينه فرش لاكي و در ميانه آن حيواناتي مثل آهو، گوزن، شير و پلنگ ديده مي شود.
محمد حسن بافته چي كارشناس فرش در خصوص دليل بافت اين فرش مي گويد: « در دوره شاه تهماسب با توجه به علاقه شاه به هنر و آثار هنري كارگاه هايي در سراسر كشور به خصوص تبريز راه اندازي شد كه در آن بهترين استاد كاران، طراحان و بافندگان فرش به خلق آثاري اين چنيني مي پرداختند. »
در كنار اين كارگاه ها هنرمندان ديگري مانند كمال الدين بهزاد كه مكتب تبريز را در مينياتور پايه گذاشت، آن را وارد طراحي فرش كردند و تحولي را به وجود آوردند.
به اعتقاد بافته چي اين كارگاه ها به شيوه يك دانشگاه عمل مي كردند و محصولات آن نمونه بسيار مرغوب از فرش هاي ايراني بودند:« در همين مكتب قالي بافي، مرغوب ترين قالي ايراني چون فرش اردبيل، شكارگاهي و سجاده اي شكل گرفت.»
اين كارشناس فرش همچنين درباره كيفيت فرش چلسي مي گويد:« اين قالي از نظر مرغوبيت ، طرح و رنگ آميزي و مواد اوليه و بافت و زيبايي با فرش اردبيل رقابت مي كند.»
در مورد سال و مكان دقيق بافت فرش اطلاع چنداني وجود ندارد، برخي از پژوهشگران محل بافت آن را تبريز و برخي ديگر حدود كاشان مي دانند. بافته چي با اشاره به رواج قالي بافي در تبريز احتمال مي دهد كه اين قالي همزمان با قالي اردبيل كه براي مقبره شيخ صفي الدين اردبيلي بافته شده در كارگاه سلطنتي تبريز بافته شده باشد.
اين قالي تا پايان دوره صفوي در كاخ سلطنتي نگهداري مي شد. پس از سقوط اصفهان به دلايل نامعلوم از اصفهان خارج و پس از چند بار دست به دست گشتن سرانجام به موزه ويكتوريا و آْلبرت رسيد.
بافته چي درباره وجه تسميه اين قالي به ميراث خبر ياد آور مي شود:« اين فرش به دليل آن كه در خيابان گينگز رود در گالري چلسي فروخته شد به اين نام مشهور گشت. »دیگر مقاله های قالی دستباف ایرانی
قالي چلسي
فرشهای صفویه موزه فرش ایران
چنگ بر تار فرش
جوشقان نگین سبزکویرکاشان
نقوش لری قالی ایلام
معرفی طرح ها و نقشه های فرش
تاریخچه فرش ترکمن
تاریخچه فرش سنندج
تاریخچه فرش فارس
تاریخچه فرش قم
تاریخچه فرش تهران
تاریخچه فرش کاشان
تاریخچه فرش کرمان
تاریخچه فرش لرستان
تاریخچه فرش نائین
قالی و نقش قالی
نقشه و نظم موزون نقشها
رنگرزی سنتی فرش
 قالی کرمان، پرديس قالی ايران
 تاریخچه قالی بافی تهران
 مختصری در باره نقش هراتی
 آشنایی با سوا بق تاریخی نقوش سنتی
 نگرشی بر نگاره های تزئینی
 قالی قشقایی
 قالیچه های شیری
 سوزنی قشقایی
 جاجیم قشقشایی
 قالیچه های تصویری قشقایی
 گلیم قشقایی
 گبه قشقایی
 طرح قالی اردبیل بروایت موزه ویکتوریا و آلبرت بریتانیا
 طرح های قالی ایران بر اساس یک طبقه بند کلی
 فرش ایرانی از پازیریک تا امروز
 اگر قصد خريد گبه و گليم داريد
 گره فراموشي بر سرنوشت قالی - فرشته اثني عشري
 روایت گره‌های عشق بر تار و پود فرش - پریچهر پویان راد
 نکات مهم نمایشگاه بیستم فرش دستباف تهران‌ - عبدالله احراری
 در جست‌و‌جوي چهره اي مطلوب از فرش ايراني -حميد كارگر
 حال و هواي فرش ايران در تعطيلات نو
 چالش‌هاي فراروي هنر- صنعت فرش دستباف
 گپ و گفتي از جنس فرش در راديو اقتصاد
 رنگ را به رخسار فرش دستباف ایرانی بازگردانيم
 هنر تابلو فرش ايران؛ اصيل يا بي‌اصالت - گزارش ايرنا

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو