قادری در مصاحبه با روزنامه قدس: رقبا با سناريوي کاهش قيمت ما را از بازار بيرون کرده اند

روزنامه قدس امروز مصاحبه اي را که در جريان برگزاري نمايشگاه مشهد با مدير سايت اطلاع رساني فرش ايران بعمل آورده بود منتشر کرد. با تشکر از خبرنگار و دستاندرکاران اين روزنامه که تريبون فعالان فرش استان هاي شرق کشور بشمار مي رود
    
    بازي با سناريوي خارجي ها
     اما مدير سايت اطلاع رساني فرش نيز با تحليلي متفاوت و جذاب به تشريح اين موضوع پرداخت.
     قادري به خبرنگار ما مي گويد: منصفانه اگر به اين قضيه نگاه شود، برخي چالشها بيرون از اختيار توليد کنندگان و حتي دولت بوده است که مي توان به موضوع تحريمها اشاره کرد، اما نبايد از اين موضوع غفلت کرد که عدم آموزش صحيح تجار، عرضه کنندگان و توليد کنندگان باعث حضور غير کاربردي آنان در عرصه داخلي و خارجي شده براي نمونه موانع بر سر راه تعاملات بانکي نيز اين چالشها را دو چندان کرده است.
     وي تصريح مي کند: به دليل راهنمايي هاي غلط متأسفانه وارد رينگ رقابت کوري با کشورهاي هندوستان، پاکستان و نپال شديم، به طوري که آنان ما را در دام رقابت قيمت گرفتار کردند و باعث شدند که ما براي رقابت در اين عرصه از کيفيت غفلت کنيم.
     وي با بيان اينکه نيروي کار اين کشورها حتي براي يک وعده غذا يک روز کاري فرش مي بافتند، مي افزايد: طبيعي است که هزينه تمام شده فرش اين کشورها با توجه به وجود کارگراني که صرفاً يک روز کار مي کنند تا از يک وعده غذا بهره مند شوند، از هزينه تمام شده فرش ايراني به مراتب کمتر است.
     وي تصريح مي کند: ما در حوزه قيمت با آنها نمي توانيم رقابت کنيم، اما در حوزه کيفيت به هيچ وجه قادر به رقابت با ما نيستند.
     به گفته وي، توليد فله اي و بي کيفيت موجب شده که بازار با کالاهاي انبوهي از اين دست مواجه شود.
     اين قادري با اشاره به اين نکته که براي بالا بردن کيفيت فرش ايراني بايد دستمزد توليد کننده را افزايش داد تا فرش سريع و به صورت فله اي توليد نشود، اضافه مي کند: نکته ديگري که ما را در بازارهاي جهاني محدود کرده، عدم شناساندن فرش نقاط مختلف کشور با طرحهاي متنوع است، اين در حالي است که به چند نقشه محدود بسنده کرديم.
     وي در پاسخ به اين پرسش که چرا مطابق سلايق مشتريان خارجي فرش بافته نمي شود، اذعان مي کند: معتقد نيستيم که بايد بر مبناي سليقه بازار توليد شود، دخالت دادن سليقه در يک هنر اصيل موجب هرز آن مي شود، اگر به دنبال سليقه مي بوديم، ديگر چيزي از هنر اصيل ايراني باقي نمي ماند.
     به گفته وي، مشتريان خارجي به دنبال سليقه ايراني هستند و اتفاقاً به همين جهت است که خواهان فرش ايراني هستند، ضمن اينکه کشورهاي کپي بردار همان سلايق ايراني را کپي مي کنند و گرنه خودشان که داراي طرح و نقش هستند.
     وي اضافه مي کند: مشکل ما در سلايق نيست، بلکه موضوع اين است اگر فرشي در خارج از کشور فروش مي رود فوراً کپي ها فعال مي شود.
     قادري با بيان اينکه برداشت متولي فرش از موضوع سليقه بازار نادرست بوده است، اضافه مي کند: راه صحيح اين نيست که توليد ارزان کنيم، زيرا بزرگترين صدمه رقبا به ما همين بود و آنها ما را در دام سناريويي گرفتار کردند، چون ديدند از نظر کيفيت نمي توانند رقابت کنند، با توليد ارزان ما را وادار کردند که به سمت کاهش کيفيت گام برداريم.
     به گفته وي، ما در سناريوي طراحي شده آنان ايفاي نقش کرديم و کساني را که رقيب نمي دانستيم، حالا بايد با آنها رقابت کنيم.
     وي با بيان اينکه طرحي را به مرکز ملي فرش براي رفع چالشها ارائه کرده ايم، اذعان مي کند: اگر دولت فرش را به صورت تضميني از توليد کننده خريداري کند و قبل از آن ويژگيهاي يک فرش خوب را تعريف کند، توليد کننده خودبه خود به سمت استانداردها روي مي آورد.
     وي خاطرنشان مي کند: حوزه اشتغال توليد فرش دستباف متورم شده است، يعني زيادي در اين حوزه اشتغالزايي شده است، به طوري که اشتغالهاي پايدار متزلزل شد و اشتغالهاي جديد نيز قابل اتکا نيست.
     وي تمرکز در تأمين مواد اوليه را بهترين راه براي کاهش قيمت تمام شده فرش دستباف تعبير مي کند و ادامه مي دهد: اين نظارت سبب مي شود نخست مواد اوليه با قيمت ارزان تري در اختيار توليد کننده قرار گيرد و مهمتر از آن پروسه توليد نيز تحت نظارت دولت قرار مي گيرد، زيرا وقتي مواد اوليه با کيفيت به کار رود، فرش هم با کيفيت بالا توليد مي شود.
     به گفته وي، مواد اوليه بايد از طريق مرکز استانها و تعاوني ها توزيع شود تا از ورود جنس مشابه بي کيفيت جلوگيري شود.
     وي خاطر نشان مي کند: خارجيها به دنبال فرش دستباف اصيل ايراني هستند، اگر چه برخي فرشها با تصوير گربه، دلار و حتي خواننده هاي آمريکايي بافته مي شود که ارزش هنري ندارد، بنابراين ضمن پاسداشت هنر اصيل ايراني بايد هزاران طرح فراموش شده در اين آب و خاک را دوباره احيا کرد.  2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

本文へジャンプ

`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

اتحاديه فرش دستبافت ايران

در ژاپن

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو