پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


تکذیب ارسال نامه از سوی هیئت مدیرهٔ اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

2013.09.12


تکذیب ارسال نامه از سوی هیئت مدیرهٔ اتحادیه فرش دستبف ایران در ژاپن اخیرا شخص و یا اشخاصی سخیف و معلوم الحال جهت سر پوش نهادن بر جرائم تبهکارانه خود نامه جعلی را به نام هیئت مدیرهٔ اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن نشر و پخش نموده ا‌ند بدینوسیله جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌‌رساند که نامه‌های نشر و پخش شده کاملا کذب و جعلی است ، و فقط کپی‌ رنگی از سر کاغذ این اتحادیه می‌‌باشد اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن رسما با تقبيح و محکوم نمودن این عمل مذبوحانه اعلام می‌‌دارد که هیچکدام از نامه‌های پخش شده از طرف این اتحادیه و دبیرخانه آن و کلا از کانال این اتحادیه نبوده است و این گونه نامه‌ها از سوئ شخص و یا اشخاصی مجرم و شرخر به نمایندگی از گروهی تبهکار جهت ضربه زدن به نام ایران و ایرانی و
قالی‌ دستباف می‌‌باشد و شاید هم بنا بر شایعاتی این مزدوران جهت تخریب جایگاه والای‌ فرش دستباف ایران در ژاپن با گرفتن حق الزحمه از کشور‌های رقیب فرش ایران دست به انجام این قبیل اعمال خائنانه و کثیف می‌‌زنند محتوای این نامه‌ها عمدتا به چند گروه جهت ضربات مستقیم به پایه‌های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و شخصیتی ایرانیان و دست اندرکاران فرش ایران تقسیم می‌‌گردد ارجیف محتوای این نامه‌ها بقدری فکاهی و خنده دار می‌‌باشد که حتی شاید محتاج به تکذیب اعضاء و یا هیئت مدیرهٔ این اتحادیه نباشد ، قضاوت با شما است متن نامه که بغض و غرض و انزجار نویسنده این نامه را نشان می‌‌دهد و با ترفند خود می‌‌خواهد با سیاسی نمودن موضوع نامه ضربه به مظلومان ایران بزند و باعث درگیری ایرانیان محترم مقیم ژااپن شود جعل نامه‌های ارسالی این شارلاتان فاقد مهر و امضاء فرستندهٔ می‌‌ باشد اما در چند مورد اخیر اسناد و مهر و امضاءهای استفاده شده در برخی از دادگاه‌ها ضمیمه این گونه مراسلات گردیده است که موضوع با پلیس ژاپن در میان گذاشته شده است و تحت بررسی است . ( کپی‌ مدارک استفاده و جعل شده در دادگاه‌های شخصی هتک حرمت بعضی‌ از اعضاء در ژاپن که ضمیمه اینگونه نامه‌ها بوده است ، موجود می‌‌باشد و هر آن‌ شخص و یا تشکلاتی که خواهان اقامه دعوی حقوقی در مراجعه ذیصلاح کشور‌های ایران و ژاپن را داشته باشند در اختیار وکیل و یا آنان قرار خواهد گرفت ) با ملاحظه به نامه‌های جعلی پی‌ خواهید برد که بعد از اسکن شدن از روی مدارک دیگر کپی‌ شده است ، متاسفانه شخص ارسال کننده نامه‌ها ، به احتمال قریب به یقین شرخری است معروف به عطا شر خر که از امراض روحی و روانی رنج می برد، واز طرف گروه‌ باجگیر و کاسب خاصی مورد حمایت قرار می گیرد، پا را از تخریب افراد حقیقی و حقوقی فراتر گذاشته، و در عمل بسیار وقیحانه‌ای دست به تخریب ایرانیان محترم مقیم ژااپن ، زده است اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن اینگونه اعمال مزدورانه و کثیف که حتی از پست و منفور‌ترین مجرمین جهان هم بعید می‌‌باشد و خیانتی است بارز به ایرانیان محترم مقیم ژااپن کشور و فرهنگ فرش دستباف ایران را شديداً تقبيح و محکوم می‌‌نماید
اطلاعیه


 تکذیب ارسال نامه از سوی اعضاء و یا هیئت مدیرهٔ اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن


تکذیب ارسال نامه از سوی هیئت مدیرهٔ اتحادیه فرش دستبف ایران در ژاپن

اخیرا شخص و یا اشخاصی سخیف و معلوم الحال جهت سر پوش نهادن بر جرائم تبهکارانه خود نامه جعلی را به نام هیئت مدیرهٔ اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن نشر و پخش نموده ا‌ند
بدینوسیله جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌‌رساند که نامه‌های نشر و پخش شده کاملا کذب و جعلی است ، و فقط کپی‌ رنگی از سر کاغذ این اتحادیه می‌‌باشد اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن رسما با تقبيح و محکوم نمودن این عمل مذبوحانه اعلام می‌‌دارد که هیچکدام از نامه‌های پخش شده از طرف این اتحادیه و دبیرخانه آن و کلا از کانال این اتحادیه نبوده است و این گونه نامه‌ها از سوئ شخص و یا اشخاصی مجرم و شرخر به نمایندگی از گروهی تبهکار جهت ضربه زدن به نام ایران و ایرانی و قالی‌ دستباف می‌‌باشد و شاید هم بنا بر شایعاتی این مزدوران جهت تخریب جایگاه والای‌ فرش دستباف ایران در ژاپن با گرفتن حق الزحمه از کشور‌های رقیب فرش ایران دست به انجام این قبیل اعمال خائنانه و کثیف می‌‌زنند محتوای این نامه‌ها عمدتا به چند گروه جهت ضربات مستقیم به پایه‌های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و شخصیتی ایرانیان و دست اندرکاران فرش ایران تقسیم می‌‌گردد
ارجیف محتوای این نامه‌ها بقدری فکاهی و خنده دار می‌‌باشد که حتی شاید محتاج به تکذیب اعضاء و یا هیئت مدیرهٔ این اتحادیه نباشد
، قضاوت با شما است متن نامه که بغض و غرض و انزجار نویسنده این نامه را نشان می‌‌دهد و با ترفند خود می‌‌خواهد با سیاسی نمودن موضوع نامه ضربه به مظلومان ایران بزند و باعث درگیری ایرانیان محترم مقیم ژااپن شود
جعل نامه‌های ارسالی این شارلاتان فاقد مهر و امضاء فرستندهٔ می‌‌ باشد اما در چند مورد اخیر اسناد و مهر و امضاءهای استفاده شده در برخی از دادگاه‌ها ضمیمه این گونه مراسلات گردیده است که موضوع با پلیس ژاپن در میان گذاشته شده است و تحت بررسی است . ( کپی‌ مدارک استفاده و جعل شده در دادگاه‌های شخصی هتک حرمت بعضی‌ از اعضاء در ژاپن که ضمیمه اینگونه نامه‌ها بوده است ، موجود می‌‌باشد و هر آن‌ شخص و یا تشکلاتی که خواهان اقامه دعوی حقوقی در مراجعه ذیصلاح کشور‌های ایران و ژاپن را داشته باشند در اختیار وکیل و یا آنان قرار خواهد گرفت ) با ملاحظه به نامه‌های جعلی پی‌ خواهید برد که بعد از اسکن شدن از روی مدارک دیگر کپی‌ شده است ،
متاسفانه شخص ارسال کننده نامه‌ها ، به احتمال قریب به یقین شرخری است معروف به عطا شر خر که از امراض روحی و روانی رنج می برد، واز طرف گروه‌ باجگیر و کاسب خاصی مورد حمایت قرار می گیرد،
پا را از تخریب افراد حقیقی و حقوقی فراتر گذاشته، و در عمل بسیار وقیحانه‌ای دست به تخریب ایرانیان محترم مقیم ژااپن ، زده است
اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن اینگونه اعمال مزدورانه و کثیف که حتی از پست و منفور‌ترین مجرمین جهان هم بعید می‌‌باشد و خیانتی است بارز به ایرانیان محترم مقیم ژااپن کشور و فرهنگ فرش دستباف ایران را شديداً تقبيح و محکوم می‌‌نماید

;با سپاس

هیئت مدیره اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

 

"همچنين دیگر اخبار پرتال ا تحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن را در اين بخش بخوانيد"
تکذیب ارسال نامه از سوی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن
تکذیب ارسال نامه از سوی اعضاء و یا هیئت مدیرهٔ اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن
شناخت دنیا از فرش ایرانی؛ خوبی که کافی نیست -حمید کارگر صاحب امتیاز و مدیرمسوول نشریه طره
پیشنهاد مهنس شیرین صور اسرافیل جهت شورای مستقل برخوردار از تفکراتی ناظر برنیازهای فرش دستباف
فرش دستباف نیازمند تدبیر و امید است -حمید کارگر صاحب امتیاز و مدیرمسوول نشریه طره
کتاب جدید شناخت فرش ایران توسط تورج ژوله، پژوهشگر و نویسنده فرش ایران وارد بازار نشر شد.
‌‌برای سومین شمارۀ «طره» کلک به کار آریم
تابلو فرش هایی با طرح های روح نواز- وجود بیش از 3 هزار گالری تابلو فرش در سردرود-گزارش از زهرا ناصران
رکورد تاریخی برای فروش یک فرش کرمان ایران
نخستین شماره از دوماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و تحليلی فرش دستباف ايران با نام "طره" منتشر شد.
پایگاه علمی پژوهشی فرش ایران به صورت آزمایشی فعالیت خود را مجددا آغاز کرد
رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت
ماجرای استفاده از فرش ایرانی به جای پرده های مذهبی در ژاپن
فراخوان طرح هاي پژوهشي سال 1392
شرکت فنی مهندسی پویندگان قالی به شمارۀ 47795 تأسیس و به ثبت رسید
تشكيل دايره تفتیش فرش - حمید کارگر
«قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
تسلیت اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن جهت وقوع زلزله در استان بوشهر
فروش فرش ایرانی پنج میلیون پوندی و یا 7.5 میلیون دلاری در حراجی ساتبیز
فرش و بهره‌مندی آن از اینترنت در ایران - سید محمد مهدی میرزاامینی
هفتمین المپیاد ملی فرش ایران با میزبانی شایسته کرمانی
حذف شرکت سهامی فرش ایران از عضويت افتخاري هيأت ریيسه اتحاديه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران
سید عباس سیاحی عموی گبه در بستر بیماری - آیا متولی گبه یادی از او می کند؟- مهندس عبدالله عبدالله احراري
بازارچه خیریه جهت کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی برگزار گردید
ژاپن، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار هدف فرش زنجان
محمدباقر آقاعلیخانی - رونق صادرات در فرش دستباف ایران
انتصاب حمید کارگر به عنوان مشاور رسانه‌اي و تبليغاتي شرکت سهامي فرش
شینزو آبع برای دومین بار به نخست وزیری ژاپن انتخاب گردید
فرش و روابط عمومی اسلامی
 بافت قالی جام جهانی فوتبال برزیل توسط استاد حسین کاظمی دربيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران
بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران گشايش يافت
 تاکید سفیر جمهوری اسلامی ایران در امر بهینه سازی و ارتقاء واردات قالی ایرانی در ژاپن
 رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن شد
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران توانست چهار جایزه را از آن خود کند
 اعزام هیئت تجاری فرش دستباف ایران به توکیو
 شيرين صوراسرافيل، تورج ژوله و حميد کارگر در دومین هم اندیشی هنر -صنعت فرش دستباف- مشهد
 ‌رونمايي ازفرش نماد صلح اثر هنرمندان خراسان جنوبي در يونسکو
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 اولين اتحاديه تابلو فرش دستبافت و صنوف همگن در سـردرود
 خبر- ‌کلاس های آموزش موزه ایران برگزار می‌شود
 خبر- ‌المللی فرش قطر 27 فروردین برگزار می‌شود
 خبر- نشریه نقش و فرش شماره 21 و 22 منتشر شد
 خبر- حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران شد
 خبر- حميد کارگر از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران کناره گيري کرد
 خبر تصویری مراسم توديع و معارفه روساي جديد و پيشين مرکز ملی ايران
 چشم انداز صنعت فرش ایران و راهكارهای توسعه تجاری
 پيام فیصل مرداسی رييس پيشين مركز ملي فرش ايران به همراهان فرش ايراني
 محمد باقر علیخانی به عنوان رییس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد
 نمايشگاه دستبافته هاي عشايري و روستايي در موزه فرش ايران
 تلاش در تسهیل و حمایت از صادرات فرش دستباف ایران
 کتابی از طرح‌های پرویز تناولی برای فرش منتشر شده
 نمایشگاه نقاشی های 'مریم رحیمی نمین'
 واردات کالاهای غیرضروری منوط به صادرات فرش دستباف شود
 حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
 صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیه

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو