اطلاعیه

2011.09.20اطلاعیه صدور سری دوم کارت های عضویت جهت کلیۀ اعضاء دائم و موقت اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپننمونه کارت های عضویت سری اول
نمونه کارت آقای سوزوکی مسئول اسبق دبیرخانه ژاپنی اتحاديه فرش دستبافت ايران

دبیرخانه اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپنصدور سری دوم کارت های عضویت جهت کلیۀ اعضاء دائم و موقت اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مندرج در اساسنامۀ مورد تایید وزارت اقتصاد ، بازرگانی و صنایع ژاپن برای نخستین بار در سطح ژاپن اقدام به تهیه و صدور سری دوم کارت رسمی عضویت این اتحادیه که از طرحی شکیل با بار کد هوشیار همراه خواهد بود که حتی با تلفن همراه هم می تواند هویت عضو واطلاعات این اتحادیه را دریافت نمود ، کرده است
این اتحادیه تنها ارگان ،سازمان و یا اتحادیه غیر انتفاعی است که برای اولین بار اقدام به تهیه و صدور
کارت شنا سایی عکس دار در اندازۀ گواهینامۀ ژاپن با نام ، مارک رسمی ,بار کد اطلاعتی مشخصات اعضاء ایرانی و ژاپنی خود نموده است
کارتهای شناسائی را اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن به منظور هر چه بیشتر به رسمیت بخشیدن هویتاعضاء دائم و موقت خود در مقابل مسئولان ادارات ،شرکتها خریداران ژاپنی و یادیگر مدعیان و فروشندگان فرشهایشبهه ایرانی تهیه و صادر نموده است
با تصویب هیات مدیره فرش دستباف ایران در ژاپن افزون براعضاء این اتحادیه، دیگر کارمندان و مسئولان دست اندر کار فرش دستباف ایران اعم از اعضاء ایرانی و ژاپنی با شرط در خواست مستقیم عضواین اتحادیه ، می توانند نسبت به صدور کارت شناسائی مذکوراز طریق اتحاديه اقدام نمایند و از مزایای آن برخوردار گردنند
تاریخ اعتبارکارت های عضویت سری اول باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد
متقاضیان متوانند برای کسب اطلاعات بیشتربا ارسال درخواست نامه و یک قطعه عکس بایکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دبیرخانه اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن تماس حاصل نماینددیگر تسهیلات اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران
  کارت عضویت اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن
  نخستین شناسنامه فرش دستباف ايران در بازار ژاپن
  برچسب مخصوص مشخصات فرش دستباف ایران
  تگ قیمتسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو