Dated 2009.02.06

‌چشم فرزندان آينده ايران به رفتارهاي مسئولانه امروز ما است

بارها و از طرق مختلف براي جلوگيري از تقلب طرح و نقشه فرش ايران در ژاپن هشدار داده ايم.
دست اندرکاران و مسئولان کشور را از فروش غير قانوني شبه فرش به جاي فرش اصيل ايران آگاه نموده ايم
با سفير محترم جمهوري اسلامي ايران در توکيو سخنهاي لازم جهت جلوگيري از اين امر و اخطار و توسل به اقدامات قانوني توسط وکيل اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن را گفته ايم.
فرش ايران تاهمين چندي پيش، بيش از 45% بازار فرش دنيا را در اختيار داشت که با بي توجهي وندانم کاريهاي مسئولان تا مرز  25-30% كاهش يافته است و با وجود کوشش مسئولان در امر صادرات فرش از حدود 80  درصد صادرات اين كالا ، 800 ميليارد تومان يعني 80 ميليون دلار عايد گرديده که تنها توانسته است قريب  420 ميليون دلار ارز به کشور باز گرداند . که اين ميزان معادل صادرات يا واردات يک شرکت  ژاپني است. نه رقم مورد انتظار از مهمترين کشور صادر کننده فرش دنيا!

اگر صادرات فرش بدين منوال پيش رود و کشور هاي چين، هند، پاکستان و ترکيه و... به تدريج جاي فرش  ما را در بازارهاي جهاني بگيرند، چگونه مي توانيم جوابگوي يک ميليون و چهارصد هزار بافنده اي باشيم که مستقيما دست اندرکار توليد فرش در كشور بوده و از نتيجه کار و تلاش آنان هفت تا ده ميليون ايراني ديگر ارتزاق ميکنند؟

از سوي ديگر حدود پنج تا هفت هزار فروشنده و تاجر فرش، در اقصي نقاط جهان براي عرضه اين كالا فعاليت ميکنند که به علت بي دقتي مسئولان امر به تدريج به جاي فرش دستباف ايران، کار خود را از عرضه فرش اصيل ايراني به توليدات سود ده غير ايراني تبديل نموده اند.  نمونه آنان در اغلب كشورها از جمله کشور ژاپن در حال تجارت مي باشند. مي بايست با دلگرم کردن عرضه كنندگان دلسوز و حمايت از اين کالاي ملي از يك سو و جلوگيري از اقدامات جاعلان طرح هاي فرش ايراني از سوي ديگر، بازار هاي جهاني را مجددا احياء نمود.

لازم به تذکر است شايد کشور ژاپن از لحاظ متراژ واردات فرش مقام چهارم را در جهان دارا باشد، ولي کيفيت و نوع
فرشهاي دستباف صادراتي ايران به بازار ژاپن، از نوع بي نظير و نفيسي است كه در دستيابي به آن در بازار داخلي ايران ، امري دشوار است.

اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن بر اساس همين اعتقاد و با تشريك مساعي و تجميع نظرات اعضاء، بررسي هاي اصولي و دامنه داري را باجرا گذارده و به زودي دست به از طريق مراجع ذيصلاح قانوني در ژاپن، دست به پيگرد متخلفين خواهد زد.
اخبار و نتايج حاصل از اين اقدامات، از طريق سايت اختصاصي اتحاديه به اطلاع اعضاء و علاقمندان خواهد رسيد. به عنوان يك ايراني برخود لازم مي دانيم تا به سهم خود از به يغما رفتن سرمايه ملي کشورمان در کشور ژاپن جلوگيري بنمايم .ناصر اسماعيلي

کارشناس اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

 

本文へジャンプ

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

هشدار آقای اسماعیلی, کارشناس اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


کامل متن اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

اتحاديه فرش دستبافت ايران

در ژاپن

همچنين در اين بخش بخوانيد... تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول