چالش‌هاي فراروي هنر- صنعت فرش دستباف


2011.9.16جام جم آنلاين

جام جم آنلاين در گزارشي به قلم عشرت شايق به بررسي وضعيت هنر- صنعت فرش دستباف ايران پرداخته است:

طي سال‌هاي گذشته تغييرات مديريتي متولي فرش دستباف با توجه به مصالح و تصميمات دولتمردان وقت با سلايق مختلف ضررهايي بر پيكره حوزه گسترده و موثر هنر صنعت فرش زده است و بعد از آخرين تصميم ايجاد مركز ملي فرش ايران در وزارتخانه بازرگاني بود كه باعث ساماندهي و هدايت و ارتقاءبخشي امور فرش شد.
اين مركز جايگاه ثابتي پيدا كرده بود كه مجددا با طرح الحاق به جهاد كشاورزي آن هم به عنوان كالاي كشاورزي اثرات منفي روي بازار فرش در زماني كه از سويي مشكلات توليد فرش، بحث بيمه قاليبافان، بحث تحريم فرش گذاشته كه بايد تصميم عاقلانه و خصوصا تقويت جايگاه حقوقي و اقتدار اختيارات مركزي ملي فرش ايران گام بزرگتري در اين مورد و مسير رو به رشد گذاشته شود.
بحث و بررسي جامع‌تر اين مساله الحاق فرش دستباف به وزارت جهادكشاورزي در مجالسي كه پيش روي است با يك تقسيم‌بندي به موضوعات زير مي‌پردازيم.
1ـ هنر صنعت فرش در زنجيره توليد، ويژگي‌هاي اقتصادي، جنبه بازرگاني
2ـ جايگاه تشكيلاتي فرش در قالب مركز ملي فرش با توجه به وظايف و ماموريت‌هاي مركز و اركان تشكيلات آن
3ـ بررسي طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت و معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي
4ـ جايگاه فعلي وزارت صنعت و معدن و تجارت و ارتباط با مساله هنر صنعت فرش.
5ـ پيشنهاد عملي جهت تثبيت و تقويت جايگاه فرش در راستاي اهداف بالادستي و افق چشم‌انداز 1414.
مبحث اول: فرش دستباف در زنجيره توليد، ويژگي‌هاي اقتصادي، جنبه بازرگاني در وصف گذشته، حال و حتي آينده فرش دستباف موارد زير مورد قبول عام و خاص و متخصصين و كارشناسان است.
ـ فرش دستباف كالاي ارزشمند هنري و اقتصادي كشور است.
ـ فرش دستباف ايران پيشينه‌اي گرانقدر در تاريخ، هنرف فرهنگ و هويت اين سرزمين دارد.
ـ فرش دستباف صنعتي اشتغال‌زا و مولد به شمار مي‌آيد.
ـ جريان فرش همانقدر پيچيده است كه تجارت در دنياي امروز پيچيده است.
ـ فرش دستباف بايد سكه‌اي رايج در بازارهاي جهاني شود.
ـ فرش دستباف هنر صنعتي منحصر به فرد در راستاي معرفي فرهنگ سرشار از ارزشهاي معنوي ايران اسلامي در سراسر جهان است.
ده‌ها وصف واقع و در عين حال عميق براي فرش دستباف وجود دارد كه در جاي خود قابل تامل است اما حلقه‌هاي زنجيره تامين، توليد و تجارت هنر صنعت فرش دستباف كه در بخش‌هاي زير متمركز شده است از نظر ساختار فرش دستباف و تعلق داشتن به كدام تشكيلات با توجه به اين زنجيره توليد مورد دقت و واكاوي قرار داده شود و اما زنجيره توليد، تامين و تجارت فرش دستباف شامل:
1ـ تامين مواد اوليه در داخل و خارج از كشور (پشم، ابريشم، پنبه) از بخش كشاورزي.
2ـ تبديل مواد اوليه فوق به نخ مورد نياز قاليبافي كه در شاخه نساجي و رنگرزي كه در بخش صنعت و مراكز توليدي مربوط آماده مي‌شود.
3ـ تهيه دار و ابزار قاليبافي كه در بخش صنعت انجام مي‌شود.
4ـ طراحي نقشه فرش و سپس انجام عمليات بافت در كارگاه‌هاي خانگي، واحدهاي توليدي متمركز و غيرمتمركز فرش دستباف در شهرها و روستا كه مربوط به بخش صنعت است. 5ـ در نهايت توليد فرش دستباف كه ماحصل آن بعد از طي مراحل فوق به انجام مي‌رسد. اما بخش اساسي اين زنجيره عبارت است از فروش و تجارت و بازاريابي و تبليغات و حضور محصولات فرش دستباف در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي است كه اساسا در فرايند بازاريابي و تجارت قرار دارد.
با توجه به همين بخش اساسي زنجيره توليد يعني فروش، تجارت و بازاريابي ... مهمترين ويژگي فرش دستباف همان ويژگي بارز اقتصادي تجارت و صادرات است چرا كه فرش دستباف همواره يكي از مهمترين و پايدارترين قلم اقتصادي در ميان 10 قلم عمده صادرات غيرنفتي كشور محسوب مي‌شود. به همين دليل يعني اهميت صادرات فرش جهت توسعه روزافزون اين قلم تجاري لازم است در جايي قرارگيردكه توسعه صادرات جزو مهمترين اولويت‌هاي كاري آن تشكيلات است.
نبايد غفلت كرد كه افزايش صادرات است كه ميزان توليد را بيشتر خواهد كرد. به همين دليل بعد اقتصادي فرش دستباف امري مهم و قابل توجه و ارزشمند است.
در بحث بازرگاني هنر صنعت فرش دستباف همين بحث در تغيير متولي فرش كه در سالهاي اخير كه سرنوشت فرش و خارج شدن از حوزه بازرگاني مطرح بود مقام معظم رهبري سخنراني مبسوطي در مورد مسائل ريز و درشت فرش دستباف را تبيين فرمودند و به چند نكته از فرمايشات معظم له در اين نوشتار اشاره مي‌شود:
مساله فرش دستباف انشاءالله جدي گرفته شود، ولي جنبه بازرگاني داشته باشد.
فرش قلم اقتصادي خيلي مهمي است.
ما فرش را وابسته به وزارت بازرگاني مي‌دانيم و مربوط به جنبه دولتيش مربوط به وزارت بازرگاني است و بايد اساسي فكر كرد.
البته در اين بين بايد سامانه سفارش پذيري و سيلقه‌يابي فرش دستباف با حفظ اصالت آن جهت رونق صادرات و تقويت بازار فرش كه بسيار مهم و لازم است را نيز ناديده نگرفت.
در مبحث وزارت صنعت، معدن و تجارت به بازرگاني بودن كالاي ارزشمند و اساسي فرش دستباف بيشتر پرداخت مي‌شود.
2ـ جايگاه تشكيلاتي فرش دستباف در قالب مركز ملي فرش ايران با توجه به وظايف و ماموريت‌هاي مركز و اركان تشكيلات آن.
مركز ملي فرش ايران پس از واگذاري مسئوليت به آن مركز با برگزاري مستمر نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و ايجاد زمينه و بستر حضور فعال توليدكنندگان و تجار، تصويب و اجرايي پرداخت يارانه به توليدكنندگان، تبليغات مستمر در رسانه‌هاي داخلي و خارجي براي معرفي فرش دستباف، آموزش به بافي و... طي سال‌هاي گذشته امكان توليد و عرضه براساس سوابق مصرف‌كننده و نيز بازارهاي جهاني و شناسايي بازارهاي جديد صادراتي را فراهم نموده است هر چند كه اظهارنظر و پيشنهادات تغيير متولي مركز ملي فرش يكي از عوامل بازدارنده رشد هر چه بيشتر و قدرتمند اين هنر صنعت مهم تلقي مي‌گردد.
در اهداف تشكيل مركز ملي فرش آمده است: «حفظ و اعتلاي مقام و جايگاه والاي فرش دستباف ايران به عنوان يك ميراث گرانقدر فرهنگي و هنري در سطح ملي و بين‌المللي از طريق نظارت، هدايت و حمايت، تشكلهاي مختلف مردمي، هنرمندان، بافندگان، صادركنندگان و همه دست‌اندركاران در عرصه اين صنعت و هنر ملي، حمايت از توسعه صادرات اين محصول در سطح جهان و تلاش در جهت حفظ موقعيت اقتصادي و معرفي موثر اين محصول باارزش».
دقيقا در اين اهداف به مقوله ارزشمند ميراث فرهنگي اما براي فعال و پررونق كردن امر صنعتي هدف تعريف شده است و موقعيت اقتصادي و معرفي اين محصول باارزش هدف‌گذاري شده است. هنري كه باعث توسعه تجارت و اقتصاد مي‌باشد و در مرحله بعدي وظايف مركز ملي فرش در 11 ماده كه مبين ماموريت كلان اين مركز مي‌باشد به شرح زير تبيين شده است:
1ـ برنامه‌ريزي، سياستگذاري، هدايت، حمايت و نظارت به منظور
الف) ساماندهي امور مربوط به تامين مواد اوليه مرغوب توليد و تجارت فرش دستباف
ب) رقابت‌پذيري، ايجاد تقاضاي جديد و ترويج فرهنگ سفارش پذيري براي فرش دستباف در بازارهاي جهاني با حفظ اصالت‌هاي آن و پيشنهاد قوانين و مقررات تشويقي در اين حوزه
ج) حفظ و احيا و ارتقاي جنبه‌هاي هنري و فرهنگي فرش دستباف
2ـ انجام مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با هنر ـ صنعت فرش دستباف به منظور شناسايي مشكلات موجود و ارايه راه‌حل‌هاي مناسب در زمينه‌هاي مناسب در حوزه‌هاي مواد اوليه، توليد و تجارت با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود.
3ـ سياستگزاري، بسترسازي و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي آموزشي فرش دستباف از طريق بهره‌مندي از مراكز آموزشي موجود و حمايت از تبديل ظرفيت‌هاي بالقوه به بالفعل.
4ـ شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهديدها درباره مسائل فني، هنري، اجرايي، اقتصادي، اجتماعي و مديريتي هنر صنعت فرش دستباف ايران با تكيه بر رويكرد علمي و پژوهش‌ي و اصالت‌هاي تاريخي و فرهنگي آن.
5ـ بسترسازي و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد، توسعه و تقويت تشكلهاي صنفي و مدني در سطوح منطقه‌اي و ملي.
6ـ تهيه و تدوين و پيشنهاد لوايح و مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي مورد نياز به منظر و بهبود و اصلاح وضعيت هنر صنعت فرش دستباف.
7ـ حمايت از بافندگان و توليدكنندگان و بازرگانان و نيروهاي خلاق و نوآور در هنر ـ صنعت فرش دستباف.
8ـ توسعه همه جانبه اطلاع‌رساني تخصصي و كاربردي از طريق تهيه، تدوين و انتشار كتب، مقالات نشريات و بانكهاي اطلاعاتي با استفاده از فناوري اطلاعات.
9ـ برگزاري و يا مشاركت در نمايشگاه‌ها، مجامع، جشنواره‌ها و همايش‌هاي علمي در داخل و خارج كشور و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي در اين عرصه.
10ـ انجام فعاليت‌هاي تبليغاتي به منظور شناساندن ابعاد مختلف فرش دستباف با استفاده از رسانه‌هاي مختلف و بسترسازي به منظور فعال شدن بخشهاي خصوصي.
11ـ برنامه‌ريزي و سياستگزاري به منظور بازاريابي و توسعه بازارهاي موجود در سطح بازارهاي داخلي و خارجي براي فرش دستباف
با دقتي عميق‌تر و موشكافانه‌تر به وظايف قانوني مركز ملي فرش ايران توجه هر متخصص و كارشناسي به اين امر معطوف مي‌شود كه هدف بلند اين ماموريت‌ها بازاريابي و توسعه بازارهاي موجود در سطح بازارهاي داخلي و خارجي براي فرش دستباف مي‌باشد.
فراهم نمودن زمينه و بستر جهت تقويت بخش خصوصي اعم از توليدكنندگان، فروشندگان و بازرگانان و صادركنندگان در عرصه بازرگاني و تجاري با برگزاري و مشاركت و حضور در نمايشگاه‌ها، مجامع، جشنواره‌ها و همايش‌هاي علمي در داخل و خارج از كشور از ماموريت‌هاي مهم مركزي ملي فرش ايران وابسته به وزارت بازرگاني سابق وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت است.
در مرحله بعدي تشكيلات سازماني و ماموريت‌ها و اهداف و وظايف اساسي معاونت‌هاي مركز ملي فرش ايران نشان از عظمت كار و دقت قانونگذار در ساماندهي و بالندگي هنرـ صنعت فرش دستباف بوده كه تلاش در به سرانجام رساندن اين ماموريت‌ها با حمايت‌هاي همه جانبه كاري، مالي، معنوي و پشتيباني دستگاه‌هاي ذيربط خرد و كلان كشور مايه مباهات و هم‌افزايي كاري مي‌شود نه صداهاي ناهمگون و ناموزون منعفت طلبانه شخصي و فردي براي تزلزل كردن جايگاه ماموريتي مركز ملي فرش ايران از دلسوزان و فرهيختگان و نخبگان اين حوزه دعوت مي‌شود يكبار ديگر به برخي از اهداف و وظايف معاونت‌هاي مركز ملي فرش ايران زيرنظر وزارت صنعت و معدن و تجارت مروري و يادآوري باشد تا به عمق دغدغه رسيدن به نهايت تلاش اين مجموعه پي ببريم.
يكي از سه معاونت مركز ملي فرش ايران معاونت امور تحقيقات و آموزش مي‌باشد كه با سه هدف كلان و ده وظيفه اساسي و در حوزه آموزش و پژوهش و در پنج بخش 1ـ تحقيقات مواد اوليه و رنگرزي 2ـ تحقيقات بافت و تكميل 3ـ بخش تحقيقات طرح و نقشه 4ـ بخش تحقيقات اقتصادي و بازرگاني 5ـ بخش تحقيقات اجتماعي و مديريتي تشكيل شده است كه به برخي از ماموريت‌هاي اين حوزه پرداخته مي‌شود.
در اهداف و وظايف اساسي معاونت امور تحقيقات و آموزش مركز ملي فرش چنين آمده است: بررسي، شناسايي و اولويت بندي مسائل، مشكلات و نيازهاي تحقيقاتي و آموزش هنر ـ صنعت فرش دستباف در كليه مراحل آن با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي، صاحبنظران، پژوهشگران، مروجان، توليدكنندگان، تجار، خدمت‌دهندگان و تشكلهاي ذيربط آنها.
ـ انجام تحقيقات و بررسي‌هاي لازم به منظور رفع مشكلات، نارسايي‌ها و تنگناهاي مربوط به هنر صنعت فرش دستباف در ابعاد مختلف اقتصادي، بازرگاني، اجتماعي و مديريتي، فرهنگي و هنري و فني و مهندسي و احياي حفظ و اعتلاي هر چه بيشتر اين صنعت از طريق محققان مركز و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از آن.
ـ تلاش در جهت توسعه دانش و تكنولوژي مربوط به فرش دستباف در ايران و ايجاد خلاقيت‌هاي و نوآوري‌هاي جديد.
در وظايف اساسي اين معاونت آمده است:
1ـ ايجاد تعامل و ارتباط با كليه دست‌اندركاران هنر صنعت فرش دستباف، اعم از تهيه‌كنندگان مواد اوليه، بافندگان، دست‌اندركاران پس از بافت، تجار، مصرف‌كنندگان، صاحب‌نظران، پژوهشگران، مروجان، تشكل‌هاي موجود و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مرتبط با هر يك از آنها و نيازسنجي و احياء عناوين تحقيقاتي و آموزشي مورد نياز.
2ـ فراهم ساختن بسترها و زمينه‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي و همكاري با دانشگاه‌ها، مراكز علمي و اساتيد ذيربط در داخل و خارج كشور و...
3ـ انجام اقدامات لازم به منظور مستندسازي دانش بومي، برگزاري و شركت در همايش‌ها، كنفرانس‌ها و سمينارهاي داخل يو خارجي، توسعه دانش و ارتقاي تكنولوژي مربوط به هنر صنعت فرش دستباف و تدوين و انعكاس فعاليت‌ها و اقداماتي كه بايستي در جهت توسعه ارگان‌ها و مراجع ذيربط صورت پذيرد و... موارد هفت گانه‌اي ديگر در وظايف اساسي معاونت امور تحقيقات و آموزش ترسيم شده است كه هر كدام به نوبه خود در راستاي تقويت علمي، پژوهشي هنر صنعت فرش دستباف موثر مي‌باشد.
در ماموريت‌هاي بخشهاي مختلف اين معاونت از تهيه بانك اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و مراكز و موسساتي كه در ارتباط با مواد اوليه و رنگرزي در داخل و خارج كشور فعاليت‌هاي تحقيقاتي داشته و يا دارند، و دسته‌بندي و طبقه‌بندي آنها براساس ميزان توانمندي و نوع تحقيقات كه مي‌توانند انجام دهند تا بانك اطلاعات حوزه بافت و تكميل فرش در ايران و خارج از كشور و بانك در ارتباط با طرح و نقشه و همچنين تهيه و آرشيو طرح‌ها و نقش‌هاي مختلف فرش دستباف و بررسي و نيازسنجي تحقيقات مورد نياز مربوط به زمينه‌هاي اقتصادي و بازرگاني فرش دستباف از قبيل وضعيت ساختار مالي و سرمايه‌گذاري، نظام توليد، اشتغال، تقاضا، عرضه، بهره‌وري، شيوه‌هاي بازاريابي و گرايش به بازار و مقررات و ضوابط اقتصادي و بازرگاني تا آموزش‌هاي به‌بافي و ترويج جهت بالا بردن كيفيت فرش ايران وآشنايي بافندگان با معايب فرش در جهت اصلاح آن و همكاري با آموزش و پرورش جهت ارتقاء سطح دانش آموزان كار دانش فرش دستباف و... و همكاري و نظارت با آموزش سازمان فني، حرفه‌اي و آموزشگاه‌هاي آزاد در جهت تدوين استانداردهاي آموزشي مورد نياز فرش دستباف و گسترش و نظارت بر آموزش‌هاي علمي و كاربردي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي تا آموزش تجار به منظور آشنا نمودن آنها با شيوه‌هاي نوين بازاريابي و تجارت و نهايتا آموزش طراحان، رنگرزان، تعاونِ‌هاي فرش دستباف و ده‌ها ماموريت ديگر پيش‌بيني شده است كه هر كدام از بندهاي ماموريتي حاكي از ديد بلند تدوينگران اين ماموريت تحقيقاتي و آموزش در راستاي ارتقا و بالندگي و رشد توليد وصادرات فرش دستباف مي‌باشد.
يكي ديگر از معاونت‌هاي مركز ملي فرش ايران با عنوان معاون امور توليد با داشتن يازده وظيفه اساسي با پيش‌بيني پنج گروه تخصصي در امر توليد، گروه طرح و نقشه، گروه استاندارد و بيمه، گروه مواد اوليه و رنگرزي ، گروه بافت و تكميل، گروه مالكيت و ثبت نشان تجاري كه در كل 28 وظيفه بر عهده اين گروه‌ها است، اين معاونت فعاليت مي‌كند.
در اين مجال جهت اطلاع و يادآوري متخصصين و علاقه‌مندان حوزه فرش دستباف برخي از اين وظايف 28 گانه با مجموع يازده وظيفه اساسي معاونت 39 ماموريت براي معاونت توليد پي‌ريزي شده است ذكر مي‌شود.
ـ برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري، عدايت، حمايت و نظارت به منظور ساماندهي امور مربوط به فرآيند توليد
رقابت‌پذيري و ترويح فرهنگ سفارش پذيري براي فرش دستباف در بازارهاي جهاني با حفظ اصالت‌هاي آن حفظ، احيا و ارتقا جنبه‌هاي هنري و فرهنگي فرش دستباف
ايجاد بانك اطلاعات توليدكنندگان مواد اوليه، طراحان، بافندگان و غيره و ديگر وظايف اين معاونت كه حكايت يك برنامه منسجم براي فرآيندي ارزشمند توليد فرش دستباف جهت تسخير بازار جهاني است.
در شرح وظايف گروه‌هاي معاونت امور توليد موارد متعددي به چشم مي‌خورد از جمله
1ـ برنامه‌ريزي براي ثبت طرح‌ها و نقشه‌هاي فرش ايران
2ـ برنامه‌ريزي به منظور هماهنگي توليد طرح و نقشه فرش با نياز بازار و انتقال اطلاعات لازم به بخش توليد
3ـ بررسي استانداردهاي موجود در ايران (مواد اوليه، رنگف دار و ابزار قالي
4ـ بررسي راههاي تكميل و ارتقاي كيفيت خدمات و مزاياي بيمه‌اي و تلاش به منظور طي مراحل قانوني و اجرايي شدن آنها.
5ـ كمك به تنظيم بازار و قيمت مواد اوليه مصرفي در فرش دستباف
6ـ ساماندهي مراكز توليد فرش و هدايت آنان در جهت انطباق توليدات با تقاضاي بازارهاي مصرف
7ـ ثبت ملي و جهاني نشانهاي جغرافيايي و علائم تجاري فرش با همكاري ادارات فرش استان و اداره كل مالكيت صنعتي.
8ـ برنامه‌ريزي و بسترسازي ارتقاء كيفيت توليد فرش در كارگاه‌هاي خانگي جهت افزايش سطح درآمد بافندگان و ده‌ها ماموريت معاونت امور توليدتمركزي تخصصي در راستاي ارتقاء بخشي و تقويت و توسعه امر توليد در كليه گروه‌هاي تخصصي اين حوزه مي‌باشد.
يكي ديگر از اجزاي و اركان تشكيلات سازماني مركز ملي فرش ايران معاونت امور بازاريابي مي‌باشد كه ماموريت و هدف اصلي اين معاونت برنامه‌ريزي،‌سياستگزاري، هدايت و حمايت از صادركنندگان فرش دستباف، صاحبان مجتمع‌هاي قاليبافي و اتحاديه‌هاي توليدكنندگان فرش، تبليغات فرش و برنامه‌ريزي جهت ارائه تسهيلات اجتماعي براي بافندگان است كه وظايف اين معاونت در سه گروه بازرگاني، گروه حمايتي، گروه اقتصادي، دسته‌بندي شده است.
در وظايف گروه حمايتي معاونت امور بازاريابي مركز ملي فرش ايران آمده است كه:
1ـ برنامه‌ريزي به منظور سازماندهي تشويق و بهره‌برداران هنر ـ صنعت فرش دستباف جهت ايجاد تشكل‌هاي صنفي و اقتصادي در سطح ملي و استاني
2ـ تهيه، تنظيم و تدوين آيين‌نامه و شيوه‌نامه‌هاي مربوط به كارگاه‌ها، مجتمع‌هاي قالي‌بافي كارگاه‌هاي غيرمتمركز
3ـ برقراري ارتباط و هماهنگي لازم با موسسات مالي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط به منظور انجام فعاليت‌هاي حمايتي
برخي وظايف گروه اقتصادي معاونت امور بازاريابي مركز ملي فرش ايران به شرح زير است.
1ـ بررسي اقتصادي بازار فرش
2ـ تهيه گزارش‌هاي اقتصادي از وضعيت تجارت فرش و مقايسه با كشورهاي رقيب
3ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه گروه و معاونت امور اقتصادي و بازرگاني مركز ملي فرش ايران
4ـ ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي ملي در صنعت فرش و شيوه‌هاي اجرايي كردن آنها توسط بخش خصوصي
5ـ شناسايي عوامل موثر بر عرضه فرش دستباف و طراحي الگوهاي اقتصادي مناسب و درگروه بازرگاني معاونت امور بازاريابي مركز ملي فرش ايران كه وظايف مهم و ماموريت‌هاي ويژه‌اي پيش‌بيني شده است كه مواردي از اين وظايف را در ذيل مشاهده مي‌كنيد.
1ـ سياستگزاري و اعمال مديريت در زمينه صادرات فرش صادرات فرش دستباف كشور و توسعه تجارت جهاني فرش دستباف با ايجاد ظرفيت در بازار‌هاي جديد
2 ـ تثبيت موقعيت كنوني و كوشش در جهت افزايش سهم از دست رفته در بازارهاي عمده فرش ايراني
3ـ استفاده از شيوه‌هاي نوين بازاريابي و بازارسنجي و تبليغات با استراتژي نفوذ در بازارهاي جهاني
4ـ اطلاع رساني مستمر به دست‌اندركاران فرش دستباف به منظور رقابت در صنعت فرش دستباف
5ـ بررسي الگوهاي مطلوب توسعه صادرات فرش
6ـ برنامه‌ريزي سازماندهي و اعزام هياتهاي بازرگاني و بازاريابي براي حضور در بازارهاي جهاني
7ـ بررسي اصلاح و پيشنهاد قوانين و مقررات مربوط به صادرات فرش دستباف و واردات مواد اوليه
8ـ برنامه‌ريزي هماهنگي و اجراي نمايشگاه‌هاي تخصصي صادراتي و بين‌المللي داخلي و خارجي
با توجه به ماموريت‌هاي كلاين مركزي ملي فرش ايران و معاونت‌هاي زيرمجموعه بايدگفت: با اين اوصاف مركز ملي فرش ايران با ساختاري ارزشمند و تلاشي مضاعف در سالهاي اخير و حمايت‌هاي معنوي، تشكيلاتي و بي‌دريغ مسئولان وزارتخانه خصوصا مقام عالي وزارت دكتر غضنفري و همكاران كوشا و ساعي ايشان در معاونت‌هاي مختلف به تقويت بيشتري نياز دارد تا با جلب حمايت همه جانبه در اجرايي كردن ماموريت‌ها توفيق بيشتر و روزافزوني پيدا كند از حق نبايد گذشت كه مدير فعلي مركز ملي فرش ايران از روز استقرار در اين مديريت در كنار اجراي وظايف سازماني خود و تلاش براي فعاليت درخشان‌تر و فراگيرتر و رو به رشد در ماموريت‌هاي محوله با يك عدم ثبات مديريتي به دليل نظرات و پيشنهادات محتلف در انتزاع اين مركز از وزارتخانه رو به رو بوده است كه فعاليت را براي هر مديري صخت مي‌كند اما آنچه كه در بررسي ماموريت‌ها و ساختار تشكيلاتي مركز ملي فرش ايران مشهود است دغدغه مسئولان امر بر مبناي توليد فرش دستباف با پشتوانه‌اي قوي امر تحقيقات و پژوهش در امور مختلف و متنوع فرش دستباف و استفاده از كارشناسان و پيشكوستان اين امر در راستاي افزايش فروش و صادرات قابل قبول و ايجاد بازارهاي جديد داخلي و خارجي است و تلاش سالهاي اخير اين مركز و خدمت صادقانه مسئولان آن در رونق امر توليد و بازار فرش دستباف در قالب حمايت‌هاي بي‌دريغ از دست‌اندركاران فرش دستباف حضور فعال در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و انجام پژوهش‌هاي مطلوب و مبسوط و تقويت اركان توليد فرش دستباف را با نگاهي تخصصي و فني و كارشناسي بايد جواب داد اما متاسفانه گاهي مشاهده مي‌شود برخي افراد بدون بررسي ماموريت‌هاي اين مركز و تلاشهاي بسياري كه اين مركز و مقامات مختلف وزارت در اجراي مطلوب آن برداشته‌اند با اظهار نظر غيركارشناسي بدون پشتوانه مطالعاتي ساده ساختار دقيق اين مركز و وزارتخانه متبوع باعث اثرات منفي در بازار فرش دستباف مي‌گذارند كه ازچشم تيزبين تاريخ پنهان نمي‌مانددیگر مقالات قالی ایرانی
  در جست‌و‌جوي چهره اي مطلوب از فرش ايراني -حميد كارگر
  حال و هواي فرش ايران در تعطيلات نو
  چالش‌هاي فراروي هنر- صنعت فرش دستباف
  گپ و گفتي از جنس فرش در راديو اقتصاد
  رنگ را به رخسار فرش دستباف ایرانی بازگردانيم
  گفتگو با الهام اسدی، مستند ساز
  مصاحبه رادیو زمانه با خانم الهام اسدی، مستند ساز
  کلیپ زیبای پوت در یوتیوپ اثر الهام اسدی، مستند ساز
  گفتگوی صدای آمريکا با الهام اسدی - ۱
  گفتگوی صدای آمريکا با الهام اسدی - ۲

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan