اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

本文へジャンプ

نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

خبر مغرضانه کارپتور دال بر انحلال اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

2010.08.27مرکز ملی فرش ایران

احترامآ

بدینوسیله به استحضار می رساند که اخیرا در سایت کارپتور خبری مغرضانه دال بر انحلال این اتحادیه پخش گردیده است که نشر اینگونه اکاذیب باعث بسی تاسف است
مدارک و آخرین برگه ثبت اتحادیه های ژاپن جهت رویت و نگاهداری در پرونده آن مرکز محترم با پست سفارشی ارسال گردید.
اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن پاسخگوی دیگر سوالات آن مرکز محترم نیزمی باشد


اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن


بازگشت

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن