اصول غبارگيري و شستشوي فرش دستباف

- کارپتور
        زير نظر مهندس عبدالله احراري
    تدوين: سمانه اشرفي پارسا و سپيده مجتهد سيستاني
   

 - چكيده مطلب :    - عناوين :    - مقدمه :

فصل يك – مقدمات شستشو :    
1- غبارگيري معمولي 2- غبارگيري ماشيني الف- غبارگيري با ضربه زنهاي مكانيكي ب- غبارگيري با دستگاههاي مكنده ج- دستگاههاي جديد غبارگيري    
3- بازرسي    4- رفو كاري    5- لكه گيري     
   

فصل دو- شستشو:     
1- شستشو سنتي 2- شستشو در كارخانه 3- شستشو در منزل
 


فصل سه-
كاربرد مواد شيميايي در شستشو:    بررسي روشهاي علمي رنگبري    شيوه هاي رنگبري در كارخانه هاي قاليشويي   
 الف – شستشو با هيدروسولفيت سديم    ب- شستشو با سود سوزآور    ج- كلرينه كردن  
  

فصل چهار- تاثير مواد شيميايي بر الياف طبيعي    
الف – اثر مواد شيميايي بر الياف پشم    ب- اثر مواد شيميايي بر الياف پنبه    ج- اثر مواد شيميايي بر الياف ابريشم
    

فصل پنجم –
ضد بيد كردن الف – بيولوژي حشره بيد ب – روشهاي مبارزه با بيد
    

فصل ششم – نكاتي در مورد شستشو و نگهداري فرش  
  منابع و ماخذ

چكيده مطلب :
    در شستشوي فرش دستباف مراحل و روشهاي مختلفي بايد صورت گيرد .
    از جمله مقدمات شستشو غبارگيري فرش است كه به شيوه دستي و يا توسط دستگاه انجام مي شود پس از غبارگيري بازرسي فرش جهت شناخت معايب و لكه گيري آن انجام مي گيرد .
    سپس شستشوي فرش نيز به كمك دستگاههاي مكانيكي در كاخانه ها و يا در منزل و با روشهاي سنتي صورت مي گيرد .براي شستشو از مواد متفاوت سنتي و صنعتي استفاده مي شود كه آگاهي از اثرات هر يك در انجام بهتر اين كار موثر خواهد بود .
    در طي شستشو و يا پس از آن عملياتهاي تكميلي متفاوت روي فرش انجام مي شود مانند كلرينه كردن و يا شستشو با سود و هيدروسولفيت و كربنات ها و يا ضد بيد كردن فرش كه هر يك براي تامين هدفي و آسودگي خاطر مصرف كنندگان انجام مي گيرد .شناخت تاثير اين مواد شيميايي بر الياف موجود در فرش ، در بكارگيري بهتر آنها جهت شستشوي مناسب و صحيح راهگشا خواهد بود .
مقدمه
    يك عامل بسيار مهم در حفظ و نگهداري فرش ، تميز نگه داشتن آن است . آلودگي و ناپاكي نه تنها از جلوه ز يبايي فرش مي كاهد بلكه خسارتهاي فراواني نيز به آن وارد مي آورد.
    همه قالبهاي مورد استفاده اعم از قالبهاي مفروش كننده منازل و يا قالبهاي تزييني پس از چند سال به علت مجاورت دائمي با انواع آلودگي مي بايست شسته شده و تميز گردند .
    با توجه به اينكه حتي ذرات گردوغبار موجود در هوا در لابه لاي فرش فرو مي روند و در بلند مدت باعث چرك و تيره شدن سطح فرش مي گردند .بديهي است فرش هاي با زمينه روشن و پرز بلند و يا آنهايي كه بيشتر در معرض تردد و آلودگي هستند نياز بيشتري به تميز شدن دارند. شستشو و نظارت فرش از اهميت ويژه اي برخوردار است و رعايت اصول و قواعد خاص آن سبب خواهد شد تا دستباف كيفيت اوليه خود را از دست نداده ، سلامت خود را باز يابد و حتي الامكان خصوصيات ظاهري و ساختماني خود را حفظ نمايد .
    شستشوي فرش به طور معمول ، بعد از خاتمه بافت جهت ارتقاء كيفيت صورت مي گيرد و نيز براي زدودن آلودگي هايي كه به مرور زمان بر آن مي نشيند ، كه در اين مورد غبارگيري از مقدمات شستشو خواهد بود كه امري اجتناب ناپذير است ، اما مراحل آن داراي ويژگيهاي خاص است . در ادامه به تفصيل به شيوه هاي غبارگيري و شستشوي فرش و ساير مراحل تكميلي ديگر در اين راستا پرداخته مي شود

فصل يك – مقدمات شستشو :    
1- غبارگيري معمولي 2- غبارگيري ماشيني الف- غبارگيري با ضربه زنهاي مكانيكي ب- غبارگيري با دستگاههاي مكنده ج- دستگاههاي جديد غبارگيري    
3- بازرسي    4- رفو كاري    5- لكه گيري     
   

本文へジャンプ

`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

اتحاديه فرش دستبافت ايران

در ژاپن

همچنين در اين بخش بخوانيد... تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved