پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
کلیپ های زیبای فرهنگ و فرش دستباف ایران زمین بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


فهرست معرفی تعدادی کتاب با موضوع فرش

2014.05.10
فهرست معرفی تعدادی کتاب با موضوع فرش ایران ********************************** فرش( 2011) نویسنده: پرویز تناولی ناشر : بن گاه ** نماد و نشانه شناسی در فرش ایران (مصور، رنگی) ( 2010) نویسنده: محمد افروغ ناشر: موسسه جمال هنر ** آموزش طراحی فرش: ختایی 2( 2008) طرح و اجرا: مریم غلامی مقدمه: صلاح الدین شیرزاد ناشر: فرهنگسرای میردشتی ** تاریخ فرش (سیر تحول و تطور فرشبافی ایران)( 2008) نویسنده: فضل الله حشمتی رضوی ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ** زیبایی شناسی در فرش دستبافت ایران (مصور، رنگی)( 2008) نویسنده: نازیلا دریائی ناشر: مرکز ملی فرش ایران ** فرهنگ نامه تصویری آرایه و نقشه های فرش ایران( 2008) نویسنده: صفر علی شعبانی خطیب ناشر: سپهر اندیشه ** گلیم نگاره های قشم (مصور، رنگی)( 2008) نویسنده: پروین دره شوری ناشر: دیبایه ** مجموعه مقالات اولین هم اندیشی هنر فرش( 2008) گردآورنده: خلیل درودچی ناشر: فرهنگستان هنر ** زیراندازهای ارمنی باف ایران (مصور، رنگی)( 2007) نویسنده: مایرنی هواساپیان ناشر: تاریخ ایران ** طرح و نقش در تذهیب و فرش (مصور، رنگی)( 2007) نویسنده: حسین نیک بین ناشر: یساولی ** فرش های کردی 1: کردستان (مصور، رنگی)( 2007) نویسنده: شیرین صوراسرافیل ناشر: تاریخ ایران ** گلیم های ایرانی( 2006) نویسنده: آلستر هال با همکاری: نیکلاس بارنارد مترجم: کرامت اله افسر ویراستار: یحیی ذکاء ناشر: یساولی ** بهارستان (دریچه ای به قالی ایران)( 2005) نویسنده: غلامعلی ملول ویراستاران: کاظم فرهادی امید روحانی ترجمه انگلیسی: سیمیندخت دهقانی ویراستار انگلیسی: سهراب مهدوی خوش نویس: غلامحسین امیرخانی ناشر: زرین و سیمین ** فرشنامه ایران( 2005) تالیف: دکتر حسن آذرپاد فضل الله حشمتی رضوی ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر کویرهای سبز جنوب: فرش خراسان( 2004) نویسنده: شیرین صوراسرافیل ناشر: احیاء کویر ** جیران: زن عشایری و چنته( 2004) نویسنده: پرویز همایون پور با همکاری: رضی میری ناشر: چشمه ** گبه، هنر زیر پا (انگلیسی، فارسی)( 2004) نویسنده: پرویز تناولی ناشر: یساولی ** عرب زاده: بدایع نگار فرش ایران( 2003) نویسنده: عباس سرمدی مترجم: سیمین دخت سید فتاح ناشر: یساولی ** فرش ایران(فارسی/انگلیسی/ایتالیایی)( 2003) نویسنده: محمد جواد نصیری ناشر: پرنگ ** آشنایی با طراحی قالی ایران( 2002) نویسنده: مریم عبدالهی زاد ناشر: اوحدی ** پژوهشی در فرش ایران( 2002) نویسنده: تورج ژوله ناشر: یساولی ** طراحان بزرگ فرش ایران(سیری در مراحل تحول طراحی فرش)( 2002) نویسنده: شیرین صوراسرافیل ویراستار: فریده آزاد حرف ناشر: پیکان ** فرش ایران( 2002) نویسنده: فضل الله حشمتی رضوی ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی ** مبانی طراحی سنتی در ایران( 2002) نویسنده: علی حصوری ناشر: چشمه ** دستبافت های روستایی و عشایری: ورامین( 2001) نویسنده: پرویز تناولی مترجم: صفورا نوربخش فرزانه فرحزاد تندر تناولی ناشر: یساولی ** ادب و عرفان در قالی ایران( 1999) نویسنده: سید رضا خشکنابی ناشر: سروش ** فرش بر مینیاتور( 1997) نویسنده: علی حصوری مترجم: فرهاد گیتی ناشر: فرهنگان ** فرش سیستان( 1997) نویسنده: علی حصوری ناشر: فرهنگان ** فرش نائین( 1997) نویسنده: شیرین صوراسرافیل ناشر: فرهنگان **

فهرست معرفی تعدادی کتاب با موضوع فرش


فرش( 2011)
نویسنده: پرویز تناولی ناشر : بن گاه

نماد و نشانه شناسی در فرش ایران (مصور، رنگی) ( 2010)
نویسنده: محمد افروغ ناشر: موسسه جمال هنر

آموزش طراحی فرش: ختایی 2( 2008)
طرح و اجرا: مریم غلامی مقدمه: صلاح الدین شیرزاد ناشر: فرهنگسرای میردشتی

تاریخ فرش (سیر تحول و تطور فرشبافی ایران)( 2008)
نویسنده: فضل الله حشمتی رضوی ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

زیبایی شناسی در فرش دستبافت ایران (مصور، رنگی)( 2008)
نویسنده: نازیلا دریائی ناشر: مرکز ملی فرش ایران

فرهنگ نامه تصویری آرایه و نقشه های فرش ایران( 2008)
نویسنده: صفر علی شعبانی خطیب ناشر: سپهر اندیشه

گلیم نگاره های قشم (مصور، رنگی)( 2008)
نویسنده: پروین دره شوری ناشر: دیبایه

مجموعه مقالات اولین هم اندیشی هنر فرش( 2008)
گردآورنده: خلیل درودچی ناشر: فرهنگستان هنر

زیراندازهای ارمنی باف ایران (مصور، رنگی)( 2007)
نویسنده: مایرنی هواساپیان ناشر: تاریخ ایران

طرح و نقش در تذهیب و فرش (مصور، رنگی)( 2007)
نویسنده: حسین نیک بین ناشر: یساولی

فرش های کردی 1: کردستان (مصور، رنگی)( 2007)
نویسنده: شیرین صوراسرافیل ناشر: تاریخ ایران

گلیم های ایرانی( 2006)
نویسنده: آلستر هال با همکاری: نیکلاس بارنارد مترجم: کرامت اله افسر ویراستار: یحیی ذکاء ناشر: یساولی

ببهارستان (دریچه ای به قالی ایران)( 2005)
نویسنده: غلامعلی ملول ویراستاران: کاظم فرهادی امید روحانی ترجمه انگلیسی: سیمیندخت دهقانی ویراستار انگلیسی: سهراب مهدوی خوش نویس: غلامحسین امیرخانی ناشر: زرین و سیمین

فرشنامه ایران( 2005)
تالیف: دکتر حسن آذرپاد فضل الله حشمتی رضوی ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بر کویرهای سبز جنوب: فرش خراسان( 2004)
نویسنده: شیرین صوراسرافیل ناشر: احیاء کویر

جیران: زن عشایری و چنته( 2004)
نویسنده: پرویز همایون پور با همکاری: رضی میری ناشر: چشمه

گبه، هنر زیر پا (انگلیسی، فارسی)( 2004)
نویسنده: پرویز تناولی ناشر: یساولی

بدایع نگار فرش ایران( 2003)
عرب زاده نویسنده: عباس سرمدی مترجم: سیمین دخت سید فتاح ناشر: یساولی :

فرش ایران(فارسی/انگلیسی/ایتالیایی)( 2003)
نویسنده: محمد جواد نصیری ناشر: پرنگ

آشنایی با طراحی قالی ایران( 2002)
نویسنده: مریم عبدالهی زاد ناشر: اوحدی

پژوهشی در فرش ایران( 2002)
نویسنده: تورج ژوله ناشر: یساولی

طراحان بزرگ فرش ایران(سیری در مراحل تحول طراحی فرش)( 2002)
نویسنده: شیرین صوراسرافیل ویراستار: فریده آزاد حرف ناشر: پیکان

فرش ایران( 2002)
نویسنده: فضل الله حشمتی رضوی ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی مبانی طراحی سنتی در ایران( 2002) نویسنده: علی حصوری ناشر: چشمه

دستبافت های روستایی و عشایری: ورامین( 2001)
نویسنده: پرویز تناولی مترجم: صفورا نوربخش فرزانه فرحزاد تندر تناولی ناشر: یساولی

ادب و عرفان در قالی ایران( 1999)
نویسنده: سید رضا خشکنابی ناشر: سروش

فرش بر مینیاتور( 1997)
نویسنده: علی حصوری مترجم: فرهاد گیتی ناشر: فرهنگان فرش سیستان( 1997) نویسنده: علی حصوری ناشر: فرهنگان

فرش نائین( 1997)
نویسنده: شیرین صوراسرافیل ناشر: فرهنگان

<دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
جشنواره فیلم صلح و دوستی ایران
لباس زندگی ایران و برزیل (Vida)
 رونمایی از آثار فرهنگی هنری ایران ویژه جام جهانی
فهرست معرفی تعدادی کتاب با موضوع فرش
نوروز بر شما فرخنده و خرم و خجسته باد
بازارچه خیریه جهت کمک به زلزله زدگان جنوب ایران با شرکت اتحادیهٔ فرش دستباف ایران در ژاپن
 سال نو ميلادي 2014 بر عموم هموطنان تهنیت باد
 دوماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و تحلیلی فرش دستباف ایران با نام طره به زودی منتشر می شود
 نمايشگاه گليم بافته های سرکار خانم شهدخت رحيم پور با عنوان شـانه
 نوروز خجسته باد
 شماره 18 فصلنامه علمی پژوهشی گلجام منتشر شد
 مصاحبه : آرزو پایدارفرد با استاد ابراهیم میرزایی - کارگاه رنگ و نقطه فرش دستباف
 بـازارچـه خــیـریــه-کمک به آسیب دیدگان زلزله استان آذربایجان شرقی-ایران
 15 کارگردان و روایتی از یک هنر ماندگارفرش ایرانی + سخه کامل فیلم فرش ایرانیان
 عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پدر بزرگوارجناب آقای صفری همکار محترم
 سال نو ميلادي 2013 بر عموم هموطنان تهنیت باد
 مقالات دائره المعارف فرش تا پایان امسال نهایی می شود
 دویست وپنجاه رج از قالی صوتی تبریز بافته شد - ایلمک سسی، یگانه صدای قالی کشور - اتحادیه قالی تبربز
 گزارش تصویری سخنراني استاد سياوش آزادي در موزه فرش ایران - اتحادیه قالی تبربز
 دیدار دکتر نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران با اعضاء هیئت مدیره ا تحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن
 فرش های اهدایی شاه عباس صفوی و ناصر الدین شاه به حرم امام علی
 مصاحبه محمد باقر علیخانی رییس مرکز با روزنامه سیاست روز
 قالی دستباف ایران ركورد جدید گینس را از آن خود كرد
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 نا امیدی قالیبافان از بیمه
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران توانست چهار جایزه را از آن خود کند
 اعزام هیئت تجاری فرش دستباف ایران به توکیو
 شيرين صوراسرافيل، تورج ژوله و حميد کارگر در دومین هم اندیشی هنر -صنعت فرش دستباف- مشهد
 ‌رونمايي ازفرش نماد صلح اثر هنرمندان خراسان جنوبي در يونسکو
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 اولين اتحاديه تابلو فرش دستبافت و صنوف همگن در سـردرود
 خبر- ‌کلاس های آموزش موزه ایران برگزار می‌شود
 خبر- ‌المللی فرش قطر 27 فروردین برگزار می‌شود
 خبر- نشریه نقش و فرش شماره 21 و 22 منتشر شد
 خبر- حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران شد
 خبر- حميد کارگر از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران کناره گيري کرد
 خبر تصویری مراسم توديع و معارفه روساي جديد و پيشين مرکز ملی ايران
 چشم انداز صنعت فرش ایران و راهكارهای توسعه تجاری
 پيام فیصل مرداسی رييس پيشين مركز ملي فرش ايران به همراهان فرش ايراني
 محمد باقر علیخانی به عنوان رییس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد
 نمايشگاه دستبافته هاي عشايري و روستايي در موزه فرش ايران
 تلاش در تسهیل و حمایت از صادرات فرش دستباف ایران
 کتابی از طرح‌های پرویز تناولی برای فرش منتشر شده
 نمایشگاه نقاشی های 'مریم رحیمی نمین'
 واردات کالاهای غیرضروری منوط به صادرات فرش دستباف شود
 حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
 صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیه

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو