2011.02.25


مفهوم برگ در طراحي و نقاشي قالي ايران
عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

برگ يا ورق يكي ازروشهاي متعارف در محاسبه دريافت دستمزد و اجرت براي طراحي يا نقاشي طرحها ونقوش فرش ايران است.همانطور كه پرداخت دستمزد بافت به بافندگان درمناطق مختلف ايران بر حسب واحدهاي مختلفي همانند مقاط،قبال ،نشان ،اياق و ....انجام ميگردد پرداخت اجرت طراحي ونقاشي نقشه فرش ايران نيز عمدتا تابع عرف رايج در هر منطقه است اما بطور كلي در مناطقي كه قاليبافي با تراكم و رجشمار كم انجام ميگردد مبناي محاسبه يك برگ 10*25 خانه بزرگ يا همان 25000گره يا ايلمك است.همچنين در اين مناطق ممكن است از تقسيم كل گرههاي موجود در يك طرح بر عدد 25600 تعدادبرگ طرح و نقشه فرش محاسبه گردد.در منطقه شرق كشور براي محاسبه اجرت طرح قاليهاي 30رجي از اي نروش
استفاده مي نمايند.در مناطقي از كشور همانند قم ،تبريز ونايين كه بافت فرشهاي ظريف رايج است مبناي محاسبه يك برگ نقشه فرش حاصلضرب 18*25خانه بزرگ يا همان 45000 گره است.همچنين در اين مناطق ممكن است طراح براي محاسبه تعداد برگ از تقسيم كل گره نقشه بر عدد 46000 استفاده نمايد.در شرق كشور ازاين روش براي محاسبه نقشه فرشهاي 40رجي استفاده مي نمايند


مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو