پوستر چهارمين جشنواره فرش و دستبافته هاي عشايري ايران طراحي و منتشر شد


2009/05/09


    پوستر چهارمين جشنواره فرش و دستبافته هاي عشايري ايران طراحي و منتشر گرديد.
    اين پوستر به سفارش شرکت بين المللي جشنواره ها، که برگزاري اين سري جشنواره هارا بر عهده دارد
    توسط عليرضا قادري طراحي گرديده است.
    چهارمين جشنواره فرش و دستبافته هاي عشايري ايران از تاريخ 11 تا 19 تير ماه 1388 در مجموعه فرهنگي تاريخي سعد آباد
    با شرکت توليدکنندگان سرآمد اين بخش برگزار خواهد شد.
    
    مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد، سايت اطلاع رساني فرش ايران و اتاق فکر فرش دستباف ايران
    از همکاران و مشارکت کنندگان اين جشنواره هستند
 本文へジャンプ

`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران
شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپن

اتحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران