تشكلهاي توليدي فرش نهاده هاي توليدي را در قالب يك بسته و پك داراي شناسنامه در اختيار بافندگان قرار دهند


عبدالله احراري

يكي از عمده ترين مشكلات ومعضلات توليد فرش دستباف استفاده از مواد اوليه نامرغوب،ابزار غير استاندارد ، طرحها و نقوش تكراري و توليد آن بدون توجه به نياز بازارهاي هدف است.

استفاده از مواد اوليه و نهاده هاي توليد به صورت فله اي براي قاليبافي علاوه بر افزايش قيمت تمام شده فرش باعث ميگردد بافنده فرش دورنماي روشني از چگونگي فروش و همچنين كيفيت نهاده هاي خريداري شده در اختيار نداشته باشد.

با استفاده از سيستم پك نمودن نهاده هاي توليد مواد اوليه و ساير نهاده ها به صورت آبرومندانه و بهداشتي در اختيار بافنده قرار ميگيرد.پك نهاده هاي مورد نياز فرش علاوه بر مواد اوليه اعم از خامه ،چله،پود مورد نيازداراي ابزار بافت و نقشه فرش نيز ميباشد و البته داراي تضمين خريد يا اعلام حداقل قيمت است كه چنانچه بافنده فرش بخواهد بتواند آن را به تشكل عرضه كننده اين بسته ارايه و  وجه خود را دريافت نمايد

اجراي اين طرح مستلزم همكاري اتحاديه هاي صنفي بافندگان فرش و تشكلهاي توليدي فرش است

در قالب اين پروژه طرحها و نقشه هاي باب بازار به اندازه مورد نيازاز طريق تشكلها تهيه وهمراه با مواد اوليه  ، ابزار ،توصيه هاي فني مورد نياز و حدود قيمت فرش بافته شده در اختيار بافندگان فرش قرار داده مي شود

لازم به تذكر است اين مورد قبلا" براي فرشهاي تالويي توسط بسياري از تشكلهاي مرتبط همانند شركت داركوب امروز در مشهدانجام گرفته است

ممكن است ابهاماتي در خصوص امكان كپي برداري از طرح  و نقشه داخل بسته مطرح گردد كه اولا" اين مشكل در حال حاضر نيز وجود دارد ضمن آنكه كه معمولا" حتي براي تابلو فرشها نيز بدينگونه است كه طرحها و نقشه ها درجه بندي شده و برخي از آنان كه از ارزش بسيار بالا برخورداند در اختياربافندگان ويژه تشكلها قرار ميگيرد

نكته مهم و اساسي آن است كه بتوانيم با انجام اين كار فرهنگ صحيح عرضه مواد اوليه و ساير نهاده هاي توليد را ايجاد نماييم .حداقل مزيت اين كار شناسنامه دار شدن مواد اوليه و طرحهاي ارايه شده به بازار خواهد بود و بافندگان فرش با اطمينان بيشتري نسبت به تامين مواد اوليه مورد نياز خود اقدام خواهند نمود

  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو