ضرورت ارتقاي جايگاه حقوقي و تشكيلاتي متولي فرش ايران و ادارات فرش استانها

Dated 2010.10.23

عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

عبدالله احراري
3/8/89
خوشبختانه مركز نوسازي و تحول اداري وزارت بازرگاني نسبت به ارتقاي جايگاه حقوقي مركز اقداماتي بعمل آورده و در همين راستا خير ذيل با عنوان "گامي به سوي تقويت جايگاه حقوقي مركز ملي فرش ايران" بر روي خروجي سايت مركز ملي فرش ايران قرار گرفته است: "با تغيير ايجاد شده در ساختار مركز ملي فرش ايران، حركت در مسير تقويت جايگاه حقوقي متولي فرش دستباف آغاز شد.
اين تغييرات كه با افزوده شدن 3 معاونت به اين مركز همراه است از سوي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت بازرگاني ابلاغ شده است.
بر همين پايه، روز گذشته احكام تطبيق يافته با ساختار تازه از سوي رييس مركز ملي فرش ايران صادر شد.
در احكام جديد، مهدي كاتب كه پيش از اين معاونت مركز را برعهده داشت به سمت "قائم مقام مركز ملي فرش ايران" منصوب شد.
علي ملكي جو كه پيش از اين عهده دار مديريت امور اقتصادي و بازرگاني مركز بود، به سمت "معاون امور بازاريابي" منصوب شد.
محسن حسن زاده كه داراي عنوان مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد در اين مركز بود، از اين پس به عنوان "معاون امور توليد" ايفاي نقش خواهد كرد.
ابراهيم عزيزي هريس كه مديريت تحقيقات و آموزش را عهده دار بود، به سمت "معاون امور پژوهش و آموزش" منصوب شد.
در همين راستا حميد كارگر به عنوان "مدير روابط عمومي و مشاور اطلاع رساني" و مجتبي فيض اللهي به عنوان "مدير حوزه رياست و امور عمومي و مشاور اقتصادي" انجام وظيفه خواهند كرد".
اگر چه همين اقدام دير هنگام و ناقص مركز محترم نوسازي وتحول اداري نيز گامي به جلو محسوب ميگردد ولي مركز فوق الذكر و هم متولي فرش بدانند تا ماداميكه سطح تشكيلاتي متولي قانوني فرش در حد يك مركز بوده و در بسياري از استانها حتي استانهاي فرش خيز مت حتي فاقد يك اداره مقتدرفرش باشيم نيازهاي فرش ايران بطور كامل پاسخ داده نشده و اصلاحات كوچك تشكيلاتي همچون ارتقاي مديريتهاي مركز، مشكلات و چالشهاي فراروي فرش ايران را برطرف نخواهد كرد
بخاطردارم كه در سال 1383 در اولين همايش فرش اردكان در مسير بازگشت اردكان به يزد با رييس وقت مركز محترم نوسازي و تحول اداري وزارت بازرگاني در خصوص ضرورت سازماني مقتدربراي فرش ايران با ايشان صحبت نمودم ولي متاسفانه ايشان در حال و هواي ديگري بود !
امروز نيز با اين مركز نوسازي و تحول اداري وزارت محترم بازرگاني همين نكته را عرض مي نمايم كه تشكيلاتي در حد مركز زيبنده و در شان فرش ايران كه مطابق با آمارهاي غير مستند! خودتان بالغ برده ميليون نفر از اين طريق بصورت مستقيم و غير مستقيم ارتزاق مينمايند و با دهها مشكل از بهداشت كارگاه ،مواد اوليه،تامين اجتماعي،طرح و نقشه گرفته تا بازاريابي و ....مواجه هستند نبوده و فرش ايران نيازمند سازماني مقتدر و مستقل در حد يكي از معاونتهاي رييس جمهور يا حداقل معاونت وزير بازرگاني است. مركز نوسازي لطفا" كلاه خويش را قاضي نموده و به اين سوال جواب دهد كه چطور ميشود سطح سازماني آنان كه فقط عهدهدار نوسازي و تحول اداري در وزارت بازرگاني هستند با سطح سازماني متولي فرش كه هر روز با دهها چالش روبروست يكي باشد و هر دو نام مركز را يدك بكشند!!آيا اين جفا به فرش ايران نيست؟
مركز نوسازي و تحول اداري بايد هر چه سريعتر با در نظر گرفتن نياز فرش ايران به نيروهاي پستهاي سازماني لازم براي تشكيلات مركزي و استاني متولي فرش را پيگيري تا در بسياري از استانها ي فرش خيز فقر و استضعاف نيروي انساني برطرف گردد
بهر حال از اقدام انجام شده مركز نوسازي تقدير و منظر اقدامات اساسي تر و بنيادي براي متولي فرش مي مانيم انشا....

  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو