چرا ازبيان علل اصلي كاهش توليد قالي و ترك كار بافندگان طفره ميرويد؟

2011.06.30


عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايرانچرا ازبيان علل اصلي كاهش توليد قالي و ترك كار بافندگان طفره ميرويد؟نمك گير شدن (ما با نمك گير شدن دوستان هيچ مخالفتي نداريم و در مواردي نويسنده اين سطور خود نمك گير عزيزان شده اما همه عزيزان بايد بر اين نكته واقف باشند كه نمكي را كه ميل مي نمايند از بركت فرش ايران است لذا انتظار اين است بخاطر دستمالي قيصريه را به آتش نكشند و متوجه باشند دانه اي كه برايشان پاشيده مي شود ممكن است باعث هلاكت آنان شود)، خود سانسوري ، ترس از دست دادن برخي موقعيتها ،تعارفات و رودرواسيها و .... از جمله دلايلي است كه افراد به رغم آن كه بدرستي ميدانند مشكل اصلي در كجاست ،ولي باز هم در بيان دلايل و علل ايجاد مشكل دست به دامن توجيه شوند يا حداقل از طرح موانع اصلي خودداري نمايند!
در بيان دلايل كاهش سهم ايران در بازارهاي جهاني فرش و فرار بافندگان از كارگاههاي قاليبافي نيز داستان از همين قرار است!برخي عزيزان كه اصلا" اصل موضوع را قبول ندارند مثلا" هنوز هم ميگويند در خراسان رضوي سالانه 700000 مترمربع قالي توليد ميگردد!!تا همين چندي قبل نبود متولي واحد براي فرش مشكل اصلي بود و دليل كاهش سهم ايران در بازار جهاني فرش اين مورد ذكر ميگرديد!!بعد از تعيين متولي واحد مشكل نبودمجتمع هاي قاليبافي مطرح و نهايتا" مجلس مستثني شدن مجتمع ها را از شمول قانون كار تصويب نمود ولي گشايش دركار حاصل نشد و البته مجتمعي هم تاسيس نشد!
براي مدتي هم موضوع سليقه يابي مطرح گرديد و تيم هاي مختلفي سلايق بازار را شناسايي! و با تبليغات فراواني نتايج كار آنان در اختيار توليد كنندگان و عرضه كنندگان فرش قرار گرفت اما هيهات از گشايش قابل توجه در امور فرش!
هر چند از قبل طرح برخي موضوعات رزق و روزي قابل توجه براي برخي افراد حاصل شد اما بقول معروف فعاليت اين چاه كنان هيچگاه براي قالي ايران، آبي به ارمغان نياورد و در نهايت خوشبيني حداكثر مزيتي تسكين گونه داشته است!
همين روزها نيز مبحث يافتن بازارهاي جديد است و در سايه اين موضوع عزيزان بخش دولتي و دردانه هاي بخش خصوصي سفرهايي را به كشورهاي مختلف داشته و دارند!!
بگذريم درحيرتم چرا كمتر كسي از فعالان فرش به موانع اصلي فراروي قرش اشاره اي نمي نمايد؟ چرا تورم افسار گسيخته و افزايش چند برابري قيمت مواد اوليه و ساير نهاده هاي توليد و نهايتا" افزايش قيمت تمام شده را بعنوان مانع اصلي مطرح نميكنيد؟ چرا مركز ملي فرش ايران اعتبارات خود را در اين جهت هزينه نمي نمايد؟مگر نه آن كه خودتان ميگوييد و دهها تاجر فرش از آن سوي مرزها نيز معتقدند كه يكي از مشكلات فرش ايران طرح و نقشه و رنگبندي است و مگر نه آن كه ميگوييد انجمنهاي طراحي داريد چرا نبايد با كمك اين طراحان آنقدر طرح و نقشه تهيه نشود و در قالب يك بسته توليد همراه با مواد اوليه در اختيار بافندگان قرار نگيرد؟
چرا در حضور مقامات ارشد دولتي بجاي طرح اهميت سياست خارجي و لزوم توجه سفارتخانه هاي كشور به اين موضوع به ارايه آمارهاي كذايي مي پردازيد و باعث ميگرديد معضلات و مشكلات عمده قالي ايران بفراموشي سپرده شود؟مگر نه اين است كه از اين بابت جامعه فرش ايران متضرر ميگردد،اين ضرر ممكن است در چارچوب منافع ملي اجتناب ناپذير باشد ولي عدم طرح آن باعث ميگرددهمه كاسه و كوزه ها بر سر فرش و توليد و ....نوشته شود،شما مي توانيد با طرح آن و اخذ كمكهاي حمايتي در اين مورد تعادل ايجاد كنيد ولي نه تنها اين كار را نمي كنيد كه تمامي كاسه ها را بر سر بخش خصوصي خورد ميكنيد!
امروز بافنده و توليد كننده فرش با سياست تثبيت نرخ ارز عملا" حاصل دسترنج خود را به نصف قيمت ميفروشد،اگر تثبيت نرخ ارز در چارچوب منافع ملي است ،بايد دولتمردان از طريقي ديگر براي جبران اين ضرر اقدام نمايند!
رونق فرش در بازار داخلي نيز نيازمند پويايي اقتصاد و افزايش سطح پس اندارهاي آحاد جامعه است،نبايد انتظار داشت با سياستهاي انقباضي شاهد رونق بازار داخلي باشيم!
در خاتمه از تشكلهاي فرش و ادارات فرش استاني نيز استدعا دارم با ارايه آمارهاي غير واقعي زمينه اتخاذ تصميمات غلط و اشتباه را فراهم ننمايند،مصيبت بسيار بزرگي است كه شما افزايش سنتي فروش فرش در دو ماه آخر سال به حساب جشنواره فروش فرش بگذاريد و بر همين مبنا تصميم گيري كنيد!!عزيزان در زمستان و بهار همه به كيش ميروند و هيچ ديده ايد در زمستان و بهار براي اين موضوع تبليغ گردد!!شما براي اولين بار در زمستان گذشته اين كار كرديد ما هم بيشترين توجه را در اين خصوص داشتيم،اعتبارات مربوطه هم را هر كس ميل نموده نوش جان!ولي خواهشا" فروش پايان سال را به حساب اين جشنواره نگذاريد و جزيي از بيلان كارتان بحساب نياوريد و اگر مدعي هستيد ميتوانيد در اين زمينه كار كنيد در مابقي ايام سال اقدامي بعمل آوريد!
شما راه را به بيراهه ميرويد!
با اتلاف بودجه، بافندگاني كه هر كدام استاد قاليبافي هستند آموزش به بافي ميدهيد و اين خود باعث ايجاد انواع انحرافات در داخل مجموعه ها گرديده!
با عدم طرح مشكلات اساسي فرش مختصر اعتبارات محدود را بجاي هرينه كرد در امور اساسي فرش بيشتر دنبال پروژه هاي هستيد كه متناسب با امورات خودتان باشد!چقدر اعتبار را صرف اعزام هيئتهاي به آلمان نموديد كه داراي كمترين خروجي بوده!و.........
شما شهامت و قدرت و صلابت دفاع از قالي ايران را نداريد!نيم نگاهي به كارنامه تان بيندازيد ! نيمچه! گزارشي هم در مورد چگونگي هزينه كرد بودجه سال قبل به فعالان فرش و حداقل تشكلها بدهيد شايد ما در گمراهي بسر ميبريم!
عزيزان تو را خدا باور كنيد ما چشم داريم!مي بينيم!مي شنويم! كمي هم قدرت تجريه و تحليل داريم !به ما هم خبر ميدهند كي بود و چي شد،اگر مركز ملي فرش و ادارات فرش استانها خانه ماست به نوبه خود تلاش مي كنيم اين خانه را غبارگيري كنيم!


دیگر مقالات قالی ایرانی
 اگر قدردان امثال استاد احمد صنعت دار باشيم - عبدالله احراری
 چرا ازبيان علل اصلي كاهش توليد قالي و ترك كار بافندگان طفره ميرويد؟ - عبدالله احراری
 عدم موفقیت ششمین نمایشگاه فرش مشهد - عبدالله احراری
 وعده هاي سر خرمن!- (1)ماليات بر ارزش افزوده - عبدالله احراری
 وعده هاي سر خرمن!-(2) هولدينگي هم ايجاد نشد! - عبدالله احراری
 وعده هاي سر خرمن!-(3) قربون بشم خدا را يك بوم و دو هوا را ! - عبدالله احراری
 قاچاق فرش معلول سياستهاي ارزي و پولي غلط! - عبدالله احراری
 جلوگیری از واردات و صادرات فرش های شبه ایرانی - سید احمد شبیری
 دلسوزان و فعالان قالي ايران از افزايش نرخ ارز دفاع مي نمايند - عبدالله احراری
 آقاي رييس جمهور براي نجات فرش ايران علاوه بر دلسوزي ، تصميمات سنجيده و فوري نيز لازم است - عبدالله احراری
 نه عقلايي و نه منطقي و نه حلال مشكلي - عبدالله احراری
 سالي كه نكوست از بهارش پيداست - عبدالله احراری
 با افزايش برداشت پنبه شت و القاج پنبه اي ديگز خيز قيمتي نخواهد داشت؟ - عبدالله احراری
 در جست‌و‌جوي بهترين فرش - خانم ندا احمدلو
 مسئوليت مضاعف متولي فرش - عبدالله احراری
 براي حل مشكلات فرش همكاري بخش دولتي و خصوصي لازم است
 مقاله ای زیبا حاصل زحمت سرکار خانم فریبا ابوحمز
 اكثريت قريب به اتفاق ريشه هاي درخت فرش را،با تصميم گيري نادرست آن را نخشكانيم - عبدالله احراری
 بلوچ و كرد و تركمن خراسان از متري 40000 تومان تا متري يك ميليون تومان!چرا و چگونه؟ - عبدالله احراری
 جناب بهرامي لطفا"بخاطر دستمالي بازار قيصريه رابه آتش نكشيد - عبدالله احراری
 الحاق صنايع دستي به وزارت صنايع و بازرگاني زمينه ساز ايجاد سازمان فرش و صنايع دستي ايران - عبدالله احراری
 اول خرداد روز ملی فرش مبارک و خجسته باد - عبدالله احراری
 زنگ خطر - عبدالله احراری
 مجتمع هاي قاليبافي از اوج تا حضيض - عبدالله احراری
 افزايش توليد ابريشم داخلي ، شايد وقتي ديگر - عبدالله احراری
 با تقويت معاونت توليد مركز ملي فرش ايران ضعفهاي موجود كاهش خواهد يافت - عبدالله احراری
 بیست میلیارد تومان کمک بلاعوض دولت به اتحادیه فرش روستایی دقیقا" مدیریت شود - عبدالله احراری
 اگر توان ایجاد فرصت شغلی برای دانش اموختگان فرش را دارید بسم الله - عبدالله احراری
 نجات قالي ايراني در گرو توجه به طراحان و نقاشان آن است - قسمت اول - عبدالله احراری
 نجات قالي ايراني در گرو توجه به طراحان و نقاشان آن است - قسمت دوم:ریشه یابی علل عدم استفاده کافی از توان آنان - عبدالله احراری
 نجات قالي ايراني در گرو توجه به طراحان و نقاشان آن است -قسمت دوم:تراژدی دانش پژوهان هستند - عبدالله احراریسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو