قالي ايراني براي ماندگاري دراقتصاد ايران نيازمند بازنگري درنرخ ارز و برخورداري از بسته حمايتي توليد است

Dated 2010.11.03

عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

عبدالله احراري
3/8/89
رييس جمهوري محترم
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
قالي ايراني براي ماندگاري دراقتصاد ايران نيازمند بازنگري درنرخ ارز و برخورداري از بسته حمايتي توليد است!
سلام عليكم
مستحضريد فرش ايراني با دهها رسته شغلي واشتغالزايي دو ميليوني علاوه بر آن كه مكمل فعاليتهاي كشاورزي و دامداري است وسيله تامين معيشت ده ميليون از جمعيت ايران را فراهم و به معرفي فرهنگ و هنر و نام ايران در اقصي نقاط جهان كمك فراواني نموده بطوري كه در سراسر دنيا نام ايران با فرش و قالي عجين است.
اقدام مثبت دولت در جهت برخورداري بافندگان قالي و حرف جانبي مرتبط با آن از مزاياي تامين اجتماعي بر هيچكس پوشيده نيست ، اگر چه هنوز هم كاملا" اجرايي نشده ولي نمي توان تاثيرات مثبت آن را بر روحيه بافندگان كتمان نمود .
ولي متاسفانه در دهه گذشته به رغم آن كه جامعه فرش ايران بالاخص جمعيت فراگير بافنده بيشترين ايثار و فداكاري را براي ميهن نموده و در جنگ تحميلي علاوه بر تقديم هزاران شهيد همواره از هيچ حمايت ديگري دريغ ننموده قالي ايراني و قاليبافان آن همواره در رنج و مشقت بوده و هر روز شاهد خروج بيشتر سرمايه و تعطيلي تعداد قابل توجهي از كارگاههاي قاليبافي هستيم.
قاليبافان و توليد كنندگان فرش بايد از يكطرف عواقب ناشي از تحريم ظالمانه فرش توسط دولت آمريكا و مشكلات روزافزون فراروي صادركنندگان فرش توسط برخي دولتها را تحمل نموده و از طرف ديگر هر روز شاهد فشار سنگين ناشي از سياستهاي پولي و مالي دولت محترم باشند،مستحضريد كه به رغم ثابت بودن قيمت فرش در بازارهاي جهاني قيمت نهاده هاي توليد نسبت به اوايل اين دهه چند برابر شده واز قدرت قالي ايراني به همين نسبت در بازارهاي جهاني كاسته شده است .
در آستانه اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها نيز به رغم آن كه قيمت مواد اوليه فرشبافي جهشي بزرگ داشته قاليبافان ايران از بسته حمايتي توليد به بهانه اينكه در هنر صنعت فرش از حاملهاي انرژي استفاده نمي شود محروم گشته اند ، در حالي كه بخش عمده توليد كنندكان فرش و حرف جانبي منجمله توليد كنندگان داراي مجتمع ،توليدكنندگان غير متمركز،قاليشويي ها،نخ تابي ها ،كارگاههاي رنگرزي،پرداخت زني ها و به مقدار كمتر حتي بافندگان خانگي نيز از حاملهاي انرژي براي تامين حداقل شرايط مورد نياز كاري استفاده مي نمايند.
جناب رييس جمهور
امروز به رغم آن كه مركز ملي فرش ايران با حداكثر توان در خدمت جامعه فرش ايران است ولي ادامه سياست تثبيت نرخ ارز و عدم برخورداري آنان از بسته حمايتي توليد باعث خواهد شد كه از كارآيي و ثمربخشي اقدامات ارزنده آن مركزنيز كاسته شود و نهايتا" قالي ايراني از گردونه اقتصادي خانوارها خارج گردد.بنابر اين به عنوان فردي كه شديدا" به هنر ايراني و بالاخص قالي ايران علاقمند است استدعا دارم دستور فرماييد براي هر دو مورد(اعم از عدم توازن نرخ ارز با تورم موجود و چگونگي برخورداري قاليبافان و حرف جانبي فرش ازبسته حمايتي توليد) اقدام مقتضي بعمل آيد
از مساعدتي كه دراين خصوص ميفرماييد صميمانه قدرداني مي نمايم عبدالله احراري
پژوهشگر و عضوانجمن علمي فرش ايران
11/8/89
رونوشت:جناب آقاي دكتر غضنفري وزير محترم بازرگاني جهت استحضار و مساعدت لازم در دفاع از حقوق توليد كنندگان فرش
جناب آقاي مهندس فيصل مرداسي جهت استحضار و مساعدت ضمن تقدير و تشكر از اقدامات مثبت بعمل آمده توسط مركزدر چند ماهه اخير

  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو