ژوله عزيز: جانا سخن از دل ما مي گويي ولي كوگوش شنوا ؟

Dated 2010.01.02

عبدالله احراري
11/7/89
به همت موزه ملي فرش ايران درتاريخ ششم مهر ماه سالجاري نشست تخصصي با عنوان جايگاه جغرافياي فرش در حوزه هاي گردشگري ايران در اين موزه برگزار گرديد
.به رغم آن كه هم به جناب ژوله و هم به سخنانش ارادت دارم ولي به دلايل مختلف توفيق حضور در اين نشست را نيافتم ولي به نقل از دوستان و همچنين گزارش سايت مركز اطلاع يافتم جناب ژوله در اين نشست مطالب قابل توجهي ايراد نموده است كه از ديدگاه اين جانب پيام اصلي آن اين قسمت است:
"تورج ژوله جذاب ترين بخش جاذبه‌هاي گردشگري ايران با موضوع فرش براي گردشگران خارجي را بخش تاريخ عنوان کرد و در ادامه برگزاري تورهايي براي عموم مردم در قالب جاذبه‌هاي ديداري صرف و پرواضح ازجمله بازديد از بازار فرش، کارگاه هاي رنگرزي را خواستار شد.
وي خواستار برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي براي مديران شرکت آژانس‌هاي گردشگري و راهنمايان تور شد و گفت: همچنين اقداماتي در زمينه تهيه پوسترهاي تخصصي درباره تاريخ فرش ايران به منظور اهدا به گردشگران پيش بيني شده است.
به گفته اين کارشناس؛ اطلاع راهنمايان تور از مطالبي چون استفاده از گياه روناس به عنوان مواد اوليه رنگرزي فرش و همچنين در خوراک و مراسم بافندگان فرش، مي تواند براي گردشگران جذاب باشد."(پورتال مركزwww.parscarpet.ir(
اگر اشتباه نكرده باشم آموزش تور ليدر ها و اصولا پيوند گردشگري و فرش موضوعي نبوده كه از ديدگاه مركز به لحاظ نظري غافل مانده باشد واتفاقا مسئولين مركز از همان بدو كار در مقاطع مختلفي به طرح شعارهايي در اين خصوص پرداخته اند اما هيهات از انجام يك گام و قدم اجرايي در اين خصوص!
حتي چند سال قبل قراربود آموزش و هدايت تورليدرها از طريق سايت كارپتور انجام گرددولي اين موضوع نيز از حد طرح آن در صفحه اصلي اين سايت فراتر نرفت!
درادامه قرار بود در راستاي اجراي همايش فرش و دكوراسيون تورهاي گردشگري فرش با حمايت مركز و توسط مجله طراحي داخلي اجرا گردد كه اين هم ........!
در يادداشتهاي مختلف اينجانب كه قطعا" دراختيار رييس مركز قرار گرفته و ميگيرد نيز به دفعات بر اهميت اين موضوع اشاره شده است
اكنون يكبار ديگر آقايان عزيز هدايت تورليدرها كار بسيار پيچيده و سختي نيست ، هزينه هاي سنگيني ندارد واز هر جهت بر بسياري از آموزشهايي كه ارايه ميدهيد اولويت دارد.
تورليدرها يا راهنماهاي گردشگري دربسياري از استانها داراي انجمن كارفرمايي هستند .مركز ملي فرش و ميراث فرهنگي ميتوانداز طريق عقد قرار داد با همين انجمنها زمينه آشنايي و هدايت آنان را به سمت فرش فراهم نمايد
در حين بازديد از نمايشگاه نوزدهم فرش تهران توفيق آن را داشتم كه با رييس انجمن راهنماي توريستها در استان يزد صحبتي داشته باشم .ايشان نقل ميكرد كه اگر مسئولين بدانند چه ضرري از بابت بي توجهي آنان به تورليدرهابر فرش ايراني وارد ميگردد آموزش و ساماندهي اين مورد را بر بسياري موارد ديگر ترجيح ميدادند،نامبرده بااشاره به اطلاعات غلطي كه عمدا" يا سهوا" از طرف راهنمايان توريستها در اختيارشان قرار ميگيرد گفت نوعا" توريستها شناختي از ديدنيها و انواع كالاهايي كه ميتوانند خريد نمايند ندارند و نقطه اتكاي آنان راهنماي تور و مكانهايي كه او انتخاب كرده ميباشد.
اميدوارم موزه ملي فرش ايران نيز در برگزاري اين نشستهاي تخصصي هرچه بيشتر مساعدت نمايدو بزودي شاهدبرگزاري اولين دوره آموزشي تورليدرها درمحل همين موزه باشيمو اين گفته حكيم خيام در مورد فرش و تورليدرها مصداق پيدا نكند كه گفت:
در كارگه كوزه گري رفتم دوش
ديدم دوهزار كوزه گويا و خموش
ناگه يكي كوزه برآورد خروش
كو كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش

  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو