پذيرش نقد گامي بزرگ در جهت حل چالشها و مشكلات

Dated 2010.11.02

عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران


عبدالله احراري
11/8/88
يكي از وظايف عمده روابط عمومي هر سازمان ونهادي ارايه راهكار و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش اصطكاك فيمابين دستگاه اجرايي و بهره برداران و بطور كلي ارباب رجوع ميباشد
.اگر عملكرد روابط عمومي مركز ملي فرش را در دوره جديد واز شروع مديريت جناب كارگرارزيابي نماييم يقينا" همگان بااين موضوع موافقند كه اين روابط عمومي در جهت جذب انديشه هاي متفاوت عملكرد مطلوبي بوده و در اين مدت از ميزان تنش و اصطكاك فيمابين مركز و دوستداران فرش ايران كاسته شده است.
حسي كه در بين فرهيختگان ، روشنفكران،مشفقين و آحاد جامعه در خصوص شنوا بودن گوشهاي رييس مركز و توجه به نظرات همه افراد و اخذ تصميمات توسط ايشان دربين همگان ايجاد گرديده موجبات مشاركت بيشتر آنان را در ارايه نقطه نظرات سازنده فراهم نموده است وبرنده اصلي اين موضوع فرش ايران بوده است.
مديريت روابط عمومي مركز در آخرين اقدام سازنده و مثبت خود پنجره نقد را بر روي خروجي سايت مركز قرار داده و با اين كاربزرگ رابطه بين مشفقين و منتقدين مركز با خود را بسيار نزديك نموده است
.اعتقاد ما بر اين است كه رمز موفقيت و گامهاي سازنده مركزدر توجه رييس مركز به نقطه نظرات بخش و كمك مديريت روابط عمومي براي انتقال همه آراء و نظرات به ايشان،قائم مقام و معاونتهاي مربوطه است
.اكنون با ايجاد پنجره نقد دوستداران فرش مي توانند نقطه نظرات مختلف در خصوص ابعادمختلف فرش،عملكردمركز و تشكلهاي صنفي و توليدي فرش را در سايت مركز مشاهده نمايند
،پيشگامي مركز در اين خصوص باعث خواهدشد كه برخي از عزيزان تشكلهاي صنفي (كه در اينجا خود را وظيفه مند ميدانم بار ديگراز عملكرد مثبت اتحاديه تبريز دراين خصوص تقدير و تشكر نمايم) دست از خود سانسوري و بعضا" احسنت ها بي مورد و بيجا!! برداشته و حركت خودرا درمسير درست و اصولي قرار دهند.
براي همكاران خوب روابط عمومي مركز آرزوي توفيقات بيشتر داشته و منتظر اخبار خوش ديگري هم هستيم

  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو