2011.01.23


جشنواره فروش فرش نيازمند همت بيشتر استانها ، مديريت بهينه مركزملي فرش و مشاركت همه جانيه بخش خصوصيعبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

يكي از اقدامات خوب مركز ملي فرش ايران طرح شعار هر فروشگاه فرش يك نمايشگاه و استفاده مطلوب از رفتار مصرف كننده در ايام پايان سال است.
شرايطي كه هم اكنون با آن مواجه هستيم و بدلايل مختلف دربازارهاي جهاني فرش با مشكلات عديده اي روبرو هستيم انجام اقداماتي كه بتواند منجربه افزايش تقاضاي داخلي گردد مثبت و قابل تقدير است.
خانوارهاي ايراني بويژه در سطح متوسط به بالا معمولا" در ايام پايان سال تلاش مينمايند با خريد برخي كالاهاي لوكس همانند فرش به استقبال سال نو بروند،در همين رابطه توليد كنندگان برنامه خود را بگونه اي برنامه ريزي مينمايند كه بتوانند كالاي باب مشتري و جور بخصوص عرضه فرشهاي جفت در ابعاد زير 12 متر( كه مورد تقاضاي مشتري است) را عرضه نمايند.
ازطرف ديگر عليرغم نقدينگي و پس انداز محدود خانوارها ، آنان با نيازها و خواسته هاي نامحدودي مواجه هستند كه برنده اين ميدان بنگاههايي هستند كه بتوانند بر خواست و تمايل مصرف كننده تاثير گذاشته و با انجام تبليغات لازم شهروندان را به سمت خود كشانده و كاري انجام گردد كه خانوارايراني فرش دستباف را بعنوان مهمترين خواست و تمايل خود پيگيري نمايد .
طرح برگزاري جشنواره فروش فرش در سطح كشور در جهت كشاندن شهروندان به سمت فروشگاههاي فرش اقدامي درخورتحسين است اگر كه با اقدامات نسنجيده لوث نشود!
بخشي ازرمز مو فقيت اين پروژه نيازمند مديريت بهينه مركز ملي فرش است كه با نظارت دقيق بر عملكردادارات فرش استانها وارايه رهنمودها ي لازم بصورت منظم اقدامات استانها را چك ليست نموده تا هدايت موضوع از كنترل مركز خارج نگردد وهمچنين اعتبار كافي براي انجام امور از طريق مركز دراختيار استانها قرار گيرد،قسمتي ديگر از موفقيت اين موضوع نيز ريشه در جدي بودن ادارات فرش استانها واصولا" اعتقاد مسئولين فرش استانها به ضرورت انجام اين جشنواره دارد ، تلاش مضاعف آنان نيزاز اهم امور مرتبط با اين جشنواره است.
مسئولين فرش استانها بايد با توجيه وهدايت بخش خصوصي و سازماندهي تشكلهاي توليدي و صنفي از موفقيت اين طرح اطمينان حاصل پيدا كنند ،در صورتيكه بهردليلي اين مهم انجام نگردد بهتراست در اين مرحله دراستانهايي كه آمادگي كافي ندارند پروژه انجام نگردد تا تاثيرات نامطلوبي بر عملكرد ساير استانها نداشته باشد.
آنچه تا كنون از عملكردادارات فرش و تشكلها و عرضه كنندگان فرش مشاهده ميگردد متاسفانه مطلوب نبوده و ضعفهايي بسياري در هر سه بخش مشاهده ميگردد كه زنگ هشداري براي متولي فرش براي به شكست انجاميدن اين ايده مطلوب است.اعم اين نكته ضعفها به شرح زير است:
1-تبليغات و اطلاع رساني لازم از طرف مركز و استانها در اين خصوص انجام نشده است،براي انجام اين مهم بايد حداقل از اول بهمن ماه اطلاع رساني و تبليغات لازم از شبكه هاي مختلف صدا و سيما و ساير رسانه هاي گروهي انجام ميگرديد،يا با انجام ميزگردهاي مختلف ذهنيت شهروندان در خصوص فرش بصورت خيلي ظريفي روشن گردد .
بعنوان مثال اگردر شبكه هاي استاني پيرامون جايگاه فرش دستباف و مزاياي آن از جهات مختلف براي خانوارها صحبت شود و در ادامه از فرصتهايي كه براي شهروندان جهت خريد فرش دستباف تدارك ديده شده است اطلاع رساني لازم گردداقدام مناسبي براي كشاندن شهروندان بهسمت آشتي آنان با قالي دستباف خواهدبود
كار تبليغي براي فرش دستباف ميبايست با طرح ضرورتهاي استفاده از فرش دستباف و مزاياي آن مدتها قبل از ايام جشنواره شروع و همزمان با نزديك شدن به ايام جشنواره اطلاع رساني لازم از طريق رسانه هاي پر مخاطب اعم از نكات كلي و جزئي اين جشنواره به اطلاع شهروندان برسد كه متاسفانه شاهداينگونه روندي نيستيم
2-مشاركت بخش خصوصي وتشكلها:براي انجام مطلوب اين جشنواره مشاركت همه جانبه اين بخش ضروري است ،اگربخش خصوصي ضرورت انجام اين مهم را درك ننمايد،درهزينه هاي آن مشاركت نداشته باشد و شرايط لازم براي عرضه مناسب كالافراهم ننمايد ، بيش از هر چيزي متعهد به اخذ رضايت مشتري و انجام خدمات مختلف به مشتريان نگردد،شكست اين ايده قطعي خواهد بود حتي اگرمركز و ادارات فرش استانها به مابقي تعهدات خوب عمل نمايند.
بخش خصوصي بعنوان ذينفع اصلي نبايد اين ايده را بعنوان كاري فرماليته از طرف دستگاه دولتي تلقي نمايد ،كه اگر بااين صورت به استقبال اجراي جشنواره فروش فرش برويم اصل اين طرح زير سوال خواهدرفت!

مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران


本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو