رمز موفقيت برخي عرضه كنندگان فرش در نوزدهمين نمايشگاه فرش دستباف ایران

Dated 2010.01.07

عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

وجه تمايزي در مفهوم بازاريابي از ديدگاه قديمي و جديد آن وجوددارد از ديدگاه مفهوم قديمي بازاريابي مهمترين نكته در موفقيت توليد كننده و عرضه كننده كالا كيفيت آن بوده و اصولا نياز،خواست و بويژه تمايل مصرف كننده در اين مفهوم بازاريابي از اهميت كمي برخوردار است.
ازديدگاهمفهوم جديد بازاريابي مهمترين وجه موفقيت بنگاه توليدي ميزان تاثيرگذاري آن بنگاه بر تمايلات و خواست مصرف كننده است و به كيفيت كالا نيز در همين چارچوب نگريسته مي شود.اين سخن بدان معناست كه ممكن است اساسا" مصرف كننده برداشت ما را از كيفيت نداشته باشد وبهتر بگوييم در ديگاه جديد مفهوم كيفيت را مشتري تعيين مينمايد
در حوزه فرش دستباف در دودهه اخير اتفاقات قابل توجهي رخ داده كه در نظر نگرفتن آنها از طرف عرضه كنندگان فرش به معناي ورشكستگي آنان در آينده نزديك خواهد بود.براي خريدار فرش در روزگار فعلي بسياري از عواملي كه تا ديروز از جايگاه بالايي برخوردار بوده اهميت خود را از دست داده و بجاي آنها عوامل ديگري از اهميت مضاعف برخوردار شده اند.بعنوان مثال براي خريدار امروزي فرش دستباف رنگبندي از هر عامل ديگري تعيين كننده تر است و عمدتا" سراغ فرشهايي ميرود كه از اين مزيت برخوردار باشد.
بررسيهاي بعمل آمده در مورد دلايل موفقيت برخي غرفه داران نمايشگاه به شرح زير است:
1-برند تجاري:هريك از غرفه داران داراي برند ضمن داشتن مشتري نسبي، نگران فروش يا عدم فروش توليدات خود نبودند.اين اشخاص نوعا" معناي نمايشگاه را عميقا" درك و البته نهايتا" فروش خوبي هم داشته اند
2-هولدينگها:برخي از غرفه داران كه ابتكار بخرج داده ، بجاي اخذ غرفه هاي كوچك متحد شده و فرش جور و متنوعي را در فضاي بزرگتر و البته با مديريت واحد عرضه كرده بودند از فروش نسبتا"مطلوبي برخوردار بودند.
3-ارتباط و روابط عمومي :هريك از غرفه داراني كه براي برقراري ارتباط با كانلهاي هدايت مشتري و خود مشتريان تلاشي مستمر داشته اند بمراتب از مشتري بيشتري برخوردار بودند .ضمن آن كه همواره در فرش دستباف عمليات دلالي عمده ترين نقش را در پيوند زدن معاملات داشته است.طبعا" هر غرفه اي تمايلي براي پرداخت هزينه هاي دلالي داشته مشتري بيشري براي وي ارسال شده است
4-غرفه آرايي و پاسخگويي به موقع:برخي از غرفه داران محترم فضاي غرفه رابا هتل و محل استراحت عوضي گرفته بودند! ودر عين حال انتظار فروش مطلوب را هم داشتند اين گروه طبعا موفق نبودند و تركشهاي اين اقدام نابخردانه دامن غرفه هاي همسايگان را نيز ميگرفت! 5-توجه به خواست مشتري و ارايه توليدات باب بازار:بدون تعارف بگوييم هر غرفه داري كه بر حسب عادت و درست همانند 10 سال قبل در نمايشگاه شركت نموده بود حرفي براي گفتن در نمايشگاه نوزدهم نداشت، در فروش توليدات خود موفق نبود. اين مطلب را از زبان بسياري از غرفه داران شنيديم كه فرشهاي با طرحهاورنگبندي جديد و باب مشتري به فروش رسيده و طرحهاي تقليدشده ازگذشته همچنان روي دستمان مانده!
6-مكان و سالن:خواسته يا ناخواسته جايگاه غرفداران و اين كه در كدام سالن قرار گرفته بودند تاثيرملموسي بر فروش و تعداد بازديد كنندگان داشته ودارد.
7-توليدكنندگان:در برسيهاي بعمل آمده غرفه داراني كه فرشهاي عرضه شده در نمايشگاه را خود توليد نموده بودند موفقترازديگران بودند
8- قيمت: از آنجا كه بخش قابل توجهي از فروش اين نمايشگاه به مشتريان خانگي بود توليدات با قيمت مناسب وتجاري فروش بيشتري داشت
9-شرايط خاص:مدت زمان محدود باقيمانده براي عرصه فرش به آمريكا از طريق هوايي بازار فرش ابريشمي قم ومراغه را بويژه دردو روز اول گرم نموده بود

  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو