مسئوليتهاي اصلي متولي فرش 10

Dated 2010.01.05

حمايت و هدايت پژوهشهاي كاربردي فرش

عبدالله احراري
اين گفته نزد همگان رايج است كه وجه تمايز كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي توسعه نيافته درخصوص توجه به پژوهش اين است كه در كشورهاي توسعه يافته مدتهاي مديدي صرف پزوهش پروژه و اجراي آنها در حداقل مدت ممكن و در كشورهاي توسعه يافته بالعكس است.
در كشور ما نيز متاسفانه پژوهش و تحقيق از جايگاه بسيار ضعيفي برخوردار است هم اعتبارات بسيار كمي به اين موضوع اختصاص يافته و هم اين اعتبارات و بودجه كم در پيچ و خم اداري و اگر و مگرهاي فراوان چنان هزينه ميگردد كه از كمترين اثربخشي بر ارتقاي عمليات اجرايي برخوردار است
بسيار تاثرآور است كه كشورمان به عنوان خواستگاه و پايگاه قاليبافي در جهان مطرح باشد ودنيا اين كشور را با قاليهاي مشهور آن بشناسد اما دانش فني آن دست ديگران و كتابهاي مرجع قاليبافي و حرف جانبي آن توسط آنان تاليف گردد و محدود كتابهاي نويسندگان ايراني عمدتا" كپي برداري از آثار آنان باشد.
با ايجاد مركز تحقيقات فرش ايران در دهه هفتاد اميدهايي درجامعه فرش ايران درخصوص انجام پژوهشهاي كاربردي پديدار گشت و اين مركز باجذب كارشناسان خبره تلاش تلاش نمود اندكي از عقب ماندگي تاريخي كشورمان در زمينه انجام پژوهشها و تحقيقات تخصصي فرش را جبران نمايد.
اگر چه بسياري از پروژه هاي تحقيقياتي اجرا شده در اين مركز از اولويتهاي فرش ايران نبودولي به لحاظ ساختار مستقل ،بافت و ساختار تشكيلاتي، بودجه و اعتبار كافي از كارنامه نسبتا"مطلوبي برخوردار بود.بسياري از عزيزاني كه امروزه كم و بيش در خصوص فرش ايران به تحقيق مشغولند از دهه هفتاد همكاري خود را با اين مركز آغاز نمودند.
تاسيس مركز ملي فرش ايران اگر چه براي فرش ايران اتفاقي ميمون و مبارك بود و براي اولين بار فرش ايراني داراي متولي واحد و يكپارچه گرديد اما متاسفانه مركز تحقيقات فرش ايران با انتقال به مركز ملي فرش ايران اندك اندك از ازبودجه ،نيروي انساني و اختياراتش كاسته شد،دكتر شم آبادي وبسياري از كارشناسان اين مركزبا كوله باري از تجربه مديريت تحقيق مركزرا ترك نموده
بعضا" خوشبختانه در دانشكده هاي فرش مشغول گرديده و بسياري نيز متاسفانه به اداراتي رفتند كه هيچ وظيفه مندي در خصوص فرش ندارد،شعارها و وعده هاي مسئولين وقت وزرات بازرگاني ميني بر تاسيس پژوهشكده فرش ايران تا كنون نيز عملي نشده و از نيروهاي پزوهشي مركز تحقيقات فرش ايران در حد انگشتان دست در قالب مديريت تحقيقات و آموزش مركز ملي فرش ايران باقي نمانده است!
خواست اصلي تاسيس پژوهشكده فرش ايران بعنوان زير مجموعه مركز با دارا بودن ساختار تشكيلاتي متناسب با نياز فرش ايراني است.حد اقل زيان ادغام دو بخش اجرا و پژوهش درهمديگر شفاف نبودن و يا صحيحتر بگوييم مخدوش بودن تحقيقات انجام شده در خصوص اثربخشي اقدامات مركز ملي فرش است.
هنوز هم كمتر كسي اطلاعات كافي در خصوص نتايج تحقيقات انجام شده همچون ميزان اثربخشي كارگاههاي به بافي فرش،تاثير وامها و تسهيلات زودبازده و ....دارد!!
از ديگز عواقب اقدام دو مجوعه پژوهش و اجرا در يكديگر هدايت پروژهاي تحقيقي به سمت افراد خاص بوده است بعنوان مثال اگر در در مديريت قبلي مركز در هر پروژه پيشنهادي نامي اعم از مجري يا همكار از احراري بود سريعا به بايگاني رفته و به مجري محترم نيز سفارشات لازم در خصوص لزوم كنار گذاشتن اين فرد شورشي انجام و....(كنار گذاشتن طرح پژوهشي معرفي طرحها و نقوش فرش خراسان شمالي و.....والبته مجريان تذكر داده شده هم خوشبختانه سلامت و سالم هستند!!) ،وظيفه مندم دراينجا از صداقت شخص دكتر فرجي به نيكي ياد نمايم و برايايشان آرزوي توفيق بيشتر دارم.
بگذريم امروزبايد مركز ملي فرش ايران با نگاه جديدي كه به فرش دارد در جهت تاسيس پژوهشكده فرش ايران تلاش مضاعف ، ارتباط خود را با محقيقين و پژوهشگران فرش بيشتر،به گلوگاههاي موجود در عرصه توليد و تجارت فرش توجه، عمدتا" اعتبار و امكانات پژوهشي را صرف يافتن راههايي براي رفع چالشهاي موجود در اين گلوگاهها نمود و پژوهشهايي را كه عمدتا جنبه علمي صرف دارد را به ديگر مراكز بسپارد
از مديريت مركز ملي فرش مصرانه خواهان انتشار كليه تحقيقات . پژوهشهاي انجام شده در سايت آن مركز هستيم،دوستان بايد توجه داشته باشند كه هدف از
انجام تحقيقات استفاده جامعه فرش ايران و اصلاح روشهاي اشتباه و آشنايي بيشتر دانشجويان و عموم بهره برداران فرش است چرا بايد اين تحقيقات دربايگاني مركز آنقدربايگاني گردد كه به مرور زمان از ارزش آنها تا حدود زيادي كاسته شود

  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو