با افزايش نرخ ارز به مقابله با تحريم برخواسته و واحدهاي توليدي فرش را از ورشكستگي نجات دهيم


عبدالله احراري

پژوهشگر فرش

7/7/89

از امروز تحريم فرش ايراني  توسط دولت آمريكا عملي شده و فرش ايراني براي ورود به بازار اين كشور بايد مسير بيشتري طي و هزينه هاي بيشتري را پرداخت نمايد.

همانطور كه در نوشته ها و ياد داشتهاي قبلي متذكر شدم از توان رقابتي فرش در بازارهاي جهاني  فرش در نتيجه تورم بالغ بر چهارصد در صدي در طول  يازده سال گذشته به رغم تثبيت قيمتهاي جهاني آن كاسته شده و در اين اواخر فشاربيش از حدي به جامعه فرش ايران وارد گرديده است

در سالهاي اخيربسياري از  فرشبافان ترجيح داده اند كارگاه قاليبافي خود را تعطيل و براي تامين معيشت خود در جستجوي مشاغل ديگري باشند اما سنگيني بار تثبيت نرخ ارز نه تنها بر فرشبافان بلكه بر كل توليد ملي و بويژه توليد كنندگان روستايي است.

اين گروه كمترين استفاده  را از كالاهاي وارداتي در توليد و حتي در زندگي روزمره خود دارند و بيشترين ضرر را از بابت تثبيت نرخ ارز را در دهه اخير متحمل گرديده اند

با اجراي دستورالعمل دولت آمريكا مبني بر تحريم برخي كالاهاي ايراني منجمله فرش فشار وارده بر جامعه فرش ايران افزايش يافته و تنها راهكار ممكن و سريع براي حفظ فرش ايراني افزايش نرخ برابري ارز در مقابل ريال و تعيين قيمت آن در بازار عرضه و تقاضا و پرهيزاز دخالت دولت در تعيين قيمت آن است.

اين اقدام به عرضه كنندگان فرش فرصتي خواهدداد تا بتوانند از استراتژي قيمت هم در بازار هاي جهاني فرش استفاده نمايندو بخشي از افزايش هزينه هاي ناشي از تورم جبران گردد

باافزايش نرخ برابري ارز در مقابل ريال بنگاههاي توليدي فرش و ساير بنگاههايي كه توليد صادراتي دارند فعال و اشتغال كامل در بخشهاي توليدي شكل گرفته بيكاري به حداقل رسيده و حداقل مزيت آن حذف سايه سنگين ركود برفعاليتهاي اقتصادي خواهد بود .

اگر چه با توجه به تثبيت نرخ ارز در دهسال گذشته اكنون براي توليد كنندگاني همانند فرشبافان عادلانه است كه هر دلار بالغ بر سه هزار تومان باشد اما با در نظر گرفتن مصالح ملي افزايش نرخ ارز در مقابل ريال تا حد هر دلار هزار و هفتصد تومان مي تواند تا حدود قابل توجهي مرهمي بر زخم عميق  فرش ايراني و ساير كالاهاي صادراتي باشد

از همين رو تغييرات قيمت ارز درمقابل ريال در چند روز اخير مورد توجه جامعه فرش قرار گرفت و بلافاصله اخبارمربوط به اين موضوع بر خروجي سايت اتحاديه فرش ايران در ژاپن قرار گرفت

  همچنين در اين باره بخوانيد:
تولید کنندگان و عرضه کنندگان فرش بدانند:نرخ ارز قطعا" افزایش خواهد داشت
با افزايش نرخ ارز به مقابله با تحريم برخواسته و واحدهاي توليدي فرش را از ورشكستگي نجات دهيم
افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار ایران

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو