پرداخت يارانه نقدي به توليد كنندگان فرش دستباف ضروري است


عبدالله احراري

پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

بااجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها هزينه هاي متغير توليد فرش دستباف به صورت كاملا" ملموس و هزينه هاي ثابت آن به صورت ضمني افزايش خواهد يافت.با حذف يارانه حاملهاي انرژي، هزينه هاي توليد مواد اوليه فرش در تمامي زير بخشهاي آن افزايش قابل ملاحظه اي خواهد يافت.بطوريكه از هم اكنون باافزايش بهاي برق مصرفي كارگاههاي پشم ريسي،نختابي،نخريسي،رنگرزي،پرداخت و شستشوي فرش قيمت مواد اوليه و خدمات ارايه شده توسط اين واحدها افزايش و يا اينكه در جهت جلوگيري از تعطيلي واحد توليدي خود در نقطه سربسري مشغول فعاليت هستند تا با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بتوانند تصميم منطقي براي چگونگي ادامه فعاليت خود بگيرند.

بنابر گزارشهاي دريافتي از مركز ملي فرش ايران متاسفانه هنوز مركز نتوانسته مراجع تصميم گير را نسبت به تخصيص رديف اعتباري براي پرداخت نقدي به توليدكنندگان فرش  توجيه نمايد.اين موضوع در حال حاضر يكي از نگرانيهاي جامعه فرش ايران است و چنانچه مركز نتواند به مسئوليت خوددر اين رابطه عمل نمايد و بافندگان،توليدكنندگان غيرمتمركز،مجتمع هاي توليد فرش،حرف جانبي و توليد كنندگان مواد اوليه از دريافت يارانه توليد محروم گردند مشكلات فراروي فرش ايراني در بازارهاي داخلي و خارجي مضاعف شده و فرضيه جمع شدن فرشبافي از گردونه اقتصاد ايران قوت بيشتري خواهدگرفت

با توجه به عدم تمايل دولت به شناور نمودن نرخ ارز اعطاي يارانه نقدي به تمامي توليد كنندگان فرش به شرح زير ضروري است:

الف-بافندگان خانگي:در نتيجه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بافندگان فرش شاهد افزايش قيمت تمام شده توليدات خود خواهند بود عدم جبران اين افزايش قيمت ،حلقه و دور باطل توليد پست و بي كيفيت و فقر بافنده شدت بيشتري بخود گرفته و جايگاه فرش ايراني دربازار داخلي و خارجي بيش از پيش موردتهديد قرار گيرد.ممكن است اين نظريه مطرح شود كه كارگاههاي خانگي هزينه سوخت ندارند كه اين مطلب ساده لوحانه است بدليل اينكه اولا" حتي كارگاههاي خانگي نيز به حداقل تامين انرژي نيازمندند بعلاوه اينكه بسياري از بافندگان فرش مواد اوليه مورد نياز خود را شخصا" رنگرزي مي نمايند و از نهاده ها و لوازمي استفاده مي كنند كه با اجراي هدفمند سازي تاثيرات قيمتي خواهند داشت

ب:توليدكنندگان غير متمركز و تشكلهاي مشاركتي:

اين دسته از توليد كنندگان بخش غالب توليد فرش را بعهده دارند  و شامل اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه نهاده هاي توليد فرش اعم از دار و ابزار و مواد اوليه و نقشه فرش را تهيه و در محدوده جغرافيايي نسبتا" وسيع در اختيار تعداد قابل توجهي بافنده قرار داده و در حين بافت بر كار بافنده نظارت دارند وحتي وظيفه مند هستند انرژي مورد نياز كارگاههاي تحت پوشش را تامين نمايندلذا ضمن اجراي طرح هدفمند سازي از بابت تامين سوخت مصرفي وسايط نقليه مورداستفاده در ارسال نهاده ها  و نظارت بر بافت كارگاههاي تحت پوشش بايد هزينه هنگفتي متحمل گردند عدم پرداخت يارانه نقدي به اين گروه باعت تاثير  منفي بر هفتاددر صد توليد فرش و كمرنگ شدن  نقش نظارت بر توليد فرش خواهدگرديد

ج-مجتمع هاي فرشبافي:يكي از سياستهاي دولت در چند سال اخير درجهت افزايش توان سفارش پذيري  كمك ويژه به ايجاد مجتمع هاي فرشبافي بوده و است در پرداخت يارانه به اين مجتمع ها قاعدتا نبايد هيچ شكي وجود داشته باشد  و تنها ذكر اين مطلب ضروري است كه چنانچه مجتمع هاي فرش شامل دريافت يارانه توليد نگردند آنچه در اين چند سال بافته شده براحتي پنبه خواهدشد و چراغ مجتمع هاي فرش كاملا" خاموش خواهد گرديد

د-صنايع جانبي: واحدهاي تامين كننده مواد اوليه،كارگاههاي رنگرزي،قاليشويي و ...واز مصرف كنندگان عمده حاملهاي انرژي بوده وبايد يارانه دريافت نمايند.يكي از مسئولين مركز اظهار داشتند كه واحدهاي تامين كننده مواد اوليه در برنامه وزارت صنايع ديده شده اند حال سوال اين است كه تكليف هزاران واحد تامين مواد اوليه،رنگرزي،قاليشويي كه صرفا" از اتحاديه هاي صنفي خود پروانه كسب دارند چيست؟

انتظار ميرود مركز ملي فرش با انجام مذاكرات لازم با مراجع ذيربط و اطلاع رساني لازم به جامعه فرش آنان را از نگراني در آورده و از حق بافندگان و توليد كنندگان فرش جدا" دفاع نمايد

  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو