خدمات و حمایت های مرکز ملی فرش ایران در جهت شکل گیری و حمایت از هولدینگ های فرش باشد


عبدالله احراری

17/6/89

هولدینگ واژه ای است انگلیسی به معنای شرکتی که دارای چند شرکت اقماری است. برخی از مواقع ما از آن به معنای دفتر مرکزی یاد می نماییم. به معانی دیگری همچون دارائی، مایملک، ملک متصرف شده و موجودی نیز از آن یاد میگردد. هولدینگها در کشور های غربی و توسعه یافته دیر زمانی است که نبض اقتصادی جامعه را بدست گرفته اند. در کشور ما نیز اگر چه از واژه های هولدینگ استفاده نمی شود ولی موسسات اقتصادی فراوانی را مشاهده می نماییم که در چارچوب کمپانی هولدینگ عمل می نمایند. بارزترین مثال برای این موضوع سازمان افتصادی تولیت آستان قدس رضوی است که با تحت پوشش قرار دادن دهها واحد اقتصادی علاوه برتکمیل زنجیره ی کشاورزی، دامپروری، صنعت و خدمات سعی می نماید با اتخاذ سیاستهای اصولی و منطقی علاوه بر به حداکثر رساندن ارزش افزوده بر بحران های منطقه ای و مقطعی فائق آید. هولدینگ با اتخاذ سیاست های اصولی، منطقی و مدیریتی هزینه های تولید را کنترل و کیفیت تولیدات و خدمات پس از فروش خود را افزایش میدهند، در نتیجه براحتی میتوانند قدرتمندانه در بازارهای مختلف حضور خود را تثبیت نمایند. به نظر میرسد که در عرصه فرش دستباف ایران ایجاد شرکت های مادر و هولدینگی که بتواند چرخه تولید فرش دستباف را در سطح یک منطقه، شهرستان، استان و حتی کشور بدست بگیرند امری اجتناب نا پذیر است با ایجاد هولدینگ فرش سنت زدگی حاکم بر فرش از بین رفته، مدیریت علمی جایگزین مدیریت سنتی میشود، هزینه های تولید کاهش و کیفیت فرشهای تولیدی به طور ملموسی افزایش خواهد یافت ، از همه مهمتر قدرت چانه زنی و رقابتی فرش ایران به طور معجزه آسایی افزایش خواهد یافت .

همچنین با ایجاد هولدینگ رقابت های منفی منطقه ای در بین تولیدکنندگان از بین رفته و جای خود را به همکاری های منطقه ای خواهد داد. یقیناً تشکیل هدایت هولدینگ های فرش امری ساده نبوده و با چالش های اساسی مواجه است ولی حداقل اینکه می توان در حال حاضر در چند منطقه و به صورت پایلوت آنراجرا کرد. شهر هایی همانند تبریز، اصفهان، کاشان، بیرجند و مشهد در حال حاضر استعداد تشکیل هولدینگ های فرش دستباف در زمینه ی تولید و عرضه فرش دستباف را دارندوحتی در قالب ادبیات دیگری به دفعات  در باره آن شنیده ایم. هیمن اواخر مهندس محمد حسن کامیابی مسک رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش خراسان جنوبی از تشکیل سندیکای تولیدکنندگان فرش این استان سخن گفت. منتهی در تشکیل هولدینگ فرش تمرکز سرمایه گذاری همه دست اندرکاران فرش یک شهرستان اعم از تولید کننده، رنگرز، رفوگر، تامین کننده مواد اولیه در چارچوب تشکل مرکزی و مادر که البته دارای تشکل های اقماری است مورد نظرمی باشد. در صورت استقبال مرکز ملی فرش ایران و دست اندرکاران فرش از طرح این موضوع در آینده بیشتر در مورد این موضوع سخن خواهم گفت.

  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن


همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو