برچسب مخصوص مشخصات فرش دستباف ایرانبرچسب مخصوص مشخصات فرش دستباف ایران


ペルシャ手織カ-ペット協同組合のロゴ入り品質表示票 ペルシャ手織り絨毯の裏に産地、寸法、柄、地の色、縁の色、品番、工房、などのタグ(TAG)を貼付する。この表示票は本会員又は賛助会員の有資格者の要望に応じて、理事会の承認の元に有償で給付するものであるنمونه برچسب مخصوص مشخصات فرش دستباف ایران

دبیرخانه اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپنبرچسب های مخصوص مشخصات فرش دستباف ایران جهت کلیۀ اعضاء دائم و موقت اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

برچسب های مخصوص مشخصات فرش دستباف ایران
اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مندرج در اساسنامۀ خود که مورد تایید وزارت اقتصاد ، بازرگانی و صنایع ژاپن می باشد اقدام به تهیه و تولید برچسب های مخصوص مشخصات فرش با نام ، مارک رسمی و مشخصات این اتحادیه جهت کلیۀ اعضاء دائم و موقت خود نموده است.
برچسب های مخصوص مشخصات فرش را اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن به منظور هر چه بیشتر به ارتقاء بخشیدن فرش دستباف ایران در مقابل خریداران ژاپنی و یادیگر مدعیان و فروشندگان فرشهای شبهه ایرانی تهیه و صادر نموده است
برچسب ها پس از کارشناسی فرش مورد نظر به آن الصاق میگردد
متقاضیان متوانند برای کسب اطلاعات بیشتربا ارسال درخواست نامه و یک قطعه عکس بایکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دبیرخانه اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن تماس حاصل نماینددیگر تسهیلات اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران
  کارت عضویت اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن
  نخستین شناسنامه فرش دستباف ايران در بازار ژاپن
  برچسب مخصوص مشخصات فرش دستباف ایران
  تگ قیمتسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو