نهمين نمايشگاه سراسري فرش دستباف تبريز تيرماه در محل نمايشگاه هاي بين المللي اين شهر برگزار مي شود
.

2009/05/10


;نهمين نمايشگاه سراسري فرش دستباف تبريز تيرماه در محل نمايشگاه هاي بين المللي اين شهر برگزار مي شود.

2009.06.29 - 2009.07.03
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز


本文へジャンプ

`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران
شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپن

اتحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران