نشان خورشید تابان ژاپن بر سینه عبدالرحیم گواهی

2010.05.7
توکيو- "عبدالرحيم گواهي" سفير پيشين جمهوري اسلامي ايران در ژاپن به عنوان سومين ايراني موفق به دريافت نشان گنجينه مقدس امپراتوري ژاپن شد  

این برای سومین سال پیاپی است که ایرانیان موفق به دریافت نشان خورشید تابان از امپراتور ژاپن می گردند. در سال نخست دکتر محمد نقی زاده استاد اقتصاد دانشگاه میجی گاکویین توانست این نشان را به خود اختصاص دهد.  در سال گذشته هم دکتر هاشم      رجب زاده استاد تاریخ و ایرانشانسی دانشگاه اوساکو این نشان را نصیب برد. امسال نیز جناب دکتر عبدالرحیم گواهی (نخستین سفیر ایران در ژاپن پس از انقلاب اسلامی) این نشان را به خود اختصاص داد.

عبدالرحیم گواهی که ترجمه آثاری چون شرقشناسی ادوارد سعید، ادیان زنده جهان هیوم، ریشه های انقلاب ایران نیکی کدی و بسیاری آثار دیگر را در کارنامه خود دارد. قریب دوسال اندی پیش دست به انتشار کتاب شینتویسم زد که در حال حاضر جامع ترین کتاب در باب شینتو (آیین بومی ژاپنی ها) به زبان فارسی است.

عبدالرحیم گواهی پس از دوران پایان سفارت خود در ژاپن، به اتفاق جمع دیگری از ژاپن دوستان و فرهنگ دوستان انجمن دوستی ایران و ژاپن را در کشور پایه گذاری نمود. همچنین ایشان از حدود 25سال پیش تا زمان حاضر از تاثیرگذاران گفتگوهای اسلام و شینتو در ژاپن هستند که در طی این دوران به طور مرتب به گسترش یافتن این ارتباط همت گمارده اند.

فعالیت های گواهی درباب گسترش فرهنگ گفتگو میان ادیان و تمدن ها به اینجا نیز محدود نمی ماند و او با تاسیس مرکز ادیان جهان گام دیگری جهت این گفتگو های فرخنده برداشت. آیا براستی چنین تلاش های خستگی ناپذیری شایسته دریافت چنین نشانی نمی باشد؟
  همچنين در اين باره بخوانيد:

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو