برگزاري انتخابات دوره جديد اتحاديه توليد کنندگان و صادرکنندگان فرش ايران

2010.04.28
چهارشنبه 4/آذر/1388       
   در دومين جلسه مجمع عمومي اتحاديه بتاريخ 12/8/1388 انتخابات دوره جديد اتحاديه توليد کنندگان و صادرکنندگان فرش ايران نيز پس از طي شدن مقدمات و مراحل قانوني در محل اتحاديه واقع در خيابان خيام بازار پاچنار کوچه فراشباشي شماره 98 انجام گرفت. که علاوه بر نماينده محترم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بعنوان ناظر بر انتخابات تعداد 115 نفر از اعضا نيز در آن شرکت داشتند.
ابتدا آياتي از قرآن مجيد تلاوت شد و اقاي هريسچيان رئيس اتحاديه ضمن خوش آمد گوئي به مدعوين دستور جلسه را قرائت نمودند و سپس براي انتخاب هيأت رئيسه جلسه رأي گيري بعمل آمد و آقايان ميرعلي اصغر رضوي خسروشاهي بعنوان رئيس، ميرعلي اکبر الموسوي بعنوان منشي و مجيد شکوه بين و مرتضي قلي زاده بعنوان ناظر انتخاب شدند تا ضمن اداره جلسه به نظارت بر انتخابات نيز بپردازند.
سپس اقاي سيد رضي ميري منشي اتحاديه به قرائت گزارش هيئت مديره پرداخت و فعاليتهاي انجام شده در دوره قبل را برشمرد. آنگاه آقاي مرتضي مصطفائي خزانه دار اتحاديه گزارش مالي اتحاديه را به اطلاع حاضرين رساند. مجمع عملکرد هيئت مديره و گزارش مالي سال 87 را مورد تصويب قرار داد. چند نفر از اعضاء حاضر در جلسه به بيان عقايد و نظريات خود پرداختند و سؤالاتي داشتند که پاسخ داده شد و آنگاه روزنامه اطلاعات را براي درج آگهي و اطلاعيه هاي اتحاديه پيشنهاد و انتخاب نمودند که مورد تصويب قرار گرفت.
سپس مطابق دستور جلسه انتخابات هيأت مديره و بازرس با توجه به اسامي 20 نفر از کانديداها آغاز شد و در نتيجه 14 نفر از آنان با توجه به تعداد آرا شمارش شده بشرح زير: آقايان: اکبر هريسچيان ـ مهدي سقطچي ـ سيد رضي ميري‌ـ سيد مرتضي عراقچي ـ هوشنگ فاخر ـ مرتضي خدائي ـ احمد کريمي ـ سيد جواد مختار زاده ـ علي ميرزا زاده ـ حسين عرسين ـ علي لاهوتي ـ عبدالله پلاسي ـ مرتضي مصطفائي ـ سيد غلامرضا ناهيدي که داراي اکثريت آرا بودند بعنوان اعضاء اصلي هيئت مديره و اقايان علي اکبر بادامبرجاه و محمد بهاروند بعنوان اعضاء علي البدل انتخاب شدند. اقاي حسن درخشان نيز بعنوان بازرس اصلي و اقاي رضا قندي نصراللهي بعنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. مدير عامل وقت شرکت سهامي فرش ايران نيز پانزدهمين عضو هيئت مديره هستند که طبق اساسنامه بصورت افتخاري در جلسات حضور خواهند داشت.
  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

اتحاديه فرش دستبافت ايران

در ژاپن

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو